Samo Britanci se više žale od Srba

Skup KragujevacBEOGRAD | Građani Srbije su prošle godine podneli više od 3.300 žalbi povereniku za informacije od javnog značaja po čemu su drugi u svetu. Najveći broj pritužbi ombudsmanu odnosio se na sporu administraciju, zaklјučuje se u godišnjem izveštaju o radu poverenika i zaštitinika građana.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da se po pritužbama građana koje su dobijali iz Kragujevca i Šumadijskog okruga vidi da imaju iste probleme kao i svi građana Srbije, a to je pre svega loša administracija koja je spora i nefunkcionalna“, prenosi Tanjug.
Napominje da se najveći broj pritužbi građana odnosi na administraciju koja ne odgovora na zahteve, kod koje se predugo čeka i „koja upodoblјava procedure sebi, a ne u korist građana“.
„Najveći broj pritužbi se odnosi na apsurdnu stvar – na ćutanje administracije koja na zahteve građana ćuti. I to je nešto što bi relativno brzo moglo da se promeni ukoliko u rad javne uprave uvedemo bolјu organizaciju i pre svega odgovornost“, istakao je Janković.
Zaštitinik građana ukazuje da javna službe treba da prestanu da budu mesta gde će da se zaposli što više lјudi koji će imati što manje plate kako bi preživeli, a da se od njih se ne traži nikakva odgovornost.
Navodi i da više od 90 odsto preporuka biva sprovedeno, „odnosno organi vlasti koriguju ponašanje koje je dovelo do kršenja prava građana“.
„To sa jedne strane zvuči dobro, a sa druge strane daleko je od dobrog jer je Ombudsman institucija koja bi trebala da u sistemu koji dobro funkcioniše identifikuje jedan ili dva promila grešaka ili ih koriguje“, upozorava Janković.
Janković i poverenik za informacije od javnog značaja i slobodan pristup informacijama Rodolјub Šabić su u Kragujevcu predstavili izveštaje o radu.
Šabić je podsetio da su ti izveštaji prethodno predstavlјeni u još četri grada i da su razgovori sa građanima, predstavnicima vlasti, nevladinog sektora bili dobri i sadržajni „jer se sve ne može posmtrati kroz prizmu Beograda“.
Navodi i da je zabrinjavajući „ogroman broj žalbi „koje prima objasnivši da se to posebno odnosi na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
„Po rezultatima statistike, broj žalbi koje primaju moje kolege širom sveta je mnogo manji, i mi smo tu sa relativno malim brojem stanovnika u samom vrhu“, rekao je Šabić, dodavši da misli da je u prošloj godini samo poverenik u Britaniji primio više žalbi građana.
Šabić je naveo da je prošle godine primio više od 3.300 žalbi građana, a da će ih ove godine sigurno biti više, što kako kaže nije dobro ali istovremeno pokazuje da je probuđena svest građana o borbi za svoja prava.
RTS