Najava : Set reformskih zakona na javnoj raspravi u Trebinju

javna rasprava
TREBINJE I U organizaciji Područne privredne komore Trebinje i Ministarstva finansija Republike Srpske u amfiteatru HET-a sutra će biti održane javne rasprave o setu reformskih zakona planiranih Ekonomskom politikom Vlade RS za 2015. godinu.
Predstavnici poslovne zajednice u Hercegovini i građani biće upoznati i u prilici da daju primjedbe na nacrte šest novih zakonskih rješenja iz oblasti privrede i finansija.
Nacrtom zakona o porezu na nepokretnosti predviđeno je utvrđivanje jedinstvene poreske stope ovog poreza za sve lokalne zajednice u iznosu od 0,25%, te niže poreske stope od 0,20% za nepokretnosti koje se koriste u proizvodne svrhe, kao i promjenu načina utvrđivanja procjenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti kao poreske osnovice. Prema Nacrtu zakona o porezu na dobit izračunavanje poreske osnovice u oporezivi prihod uključuje ukupan prihod iskazan u bilansu uspjeha, dok bi Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza trebalo da stvori mehanizme za lakšu naplatu potraživanja među privrednim subjektima.
Nacrt zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga trebalo bi da olakša poziciju privrednih subjekata- dužnika, ali i da stvori pravni osnov za bolju naplatu poreskih potraživanja Republike Srpske, dok je Nacrtom zakona o izmjenama zakona o porezu na dohodak predloženo rasterećenje privrednih subjekata – oslobađanjem prihoda od dividende i udjela u dobiti od oporezivanja po ovom osnovu.
Manje poresko opterećene za privredu planira i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama zakona o doprinosima – smanjenjem ukupne stope doprinosa za 1,4%, što bi u realnom sektoru, prema procjenama Vlade, ostvarilo uštede od 53,3 miliona KM.
Javne rasprave počinju u 11 časova.
R.S.