Скупштина града: 112 ХЕКТАРА пољопривредног земљишта нашло закупце

ТРЕБИЊЕ │ Скупштина града је у послијеподневном наставку засједања донијела одлуке о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Требиња.

За потребе пољопривредне производње јавним огласом у закуп је било понуђено укупно 188 хектара обрадивог земљишта у државном власништву, од чега ће за 112 хектара бити потписани уговори са 27 индивидуалних произвођача и привредних субјеката из Требиња са најповољнијим понудама.

Преосталих 76 хектара земљишта, како је речено, још једном биће понуђено у закуп – овај пут јавном лицитацијом.

Одборници су раније донијели и одлуку о приступању изради плана парцелације „Ново Требиње“, којим ће бити дефинисане парцеле као предуслов реализацији инфраструктурног пројекта – Западна обилазница, усвојили зонинг план подручја „Петрина –Подгљивље“ на траси будуће Источне обилазнице,  те утврдили нацрте измјена дијелова Регулационог плана „Јужни градски излаз“ – Растоци сјевер и Лушац, као и плана парцелације „Тодорићи 3“.

Ради привођења земљишта намјени – посебним одлукама дата је сагласност градоначелнику за склапање купопродајних уговора у обухвату зонинг планова „Ново Требиње“ и „Петрина-Подгљивље“.

Усвојене су и „редовне“ годишње одлуке – о утврђивању основице за обрачун ренте, просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге инфраструктуре и уређења јавних површина, висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, висини вриједности непокретности по зонама на подручју града, као и програм уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину.

Донесена је и одлука да се за потребе отварања канцеларије у Требињу – Генералном конзулату Републике Србије без накнаде додијели на коришћење 340 квадратних метара простора у Ћеловића кући, а одлуком о уступању права коришћења – обезбијеђени су услови да се на земљишту у власништву Града изгради спортско игралиште за потребе требињске Техничке школе.

Одборници су усвојили и „Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће за град Требиње“, базични документ за планирање праваца развоја система заштите и спасавања на подручју Требиња, који се бави идентификацијом ризика и њиховом анализом, те налаже неопходне мјере и активности на заштити.

Прихваћен је и извјештај о штетама од пожара на подручју Требиња у 2017. години, те усвојена  одлука да се из градског буџета и одобреним средствима Владе РС надокнади 30% од укупних директних штета коју су домаћинствима нанијели прошлогодиши пожари.

За ову намјену Влада Републике Српске је обезбједила око 20.000, а Град Требиње 21.500 КМ.

Према извјештају, укупна опожарена површина на подручју Требиња процјењује се на више од 9.000 хектара, углавном у државној својини, а односи се на шумско и пољопривредно земљиште. Укупна штета процијењена је на близу 1,3 милиона КМ, при чему су директне штете 138.000 КМ, индиректне 450.000 КМ, а штете у дрвној маси и ниском растињу 700.000 КМ.

„Структура тла је увелико оштећена, а стручна претпоставка је да је на подручју нашег крша потребно преко 40 година да би се створио нови матични слој за развој биљног прекривача. Ерозија ће додатно промијенити опожарени терен“, упозорено је у извјештају.

Прихваћена је и информацију о раду мјесних заједница у 2017. години.

Скупштина је на лични захтјев разријешила Бранку Драшковић дужности директора ЈЗУ Дом здравља Требиње, а за в.д. директора ове установе именовала Васа Мијановића, који ову дужност обавља у Болници Требиње. Драшковићева је, како је речено, затражила разрјешење јер јој је понуђена функција директора Града сунца.

Р.С.