Скупштина града: Пред одборницима извјештаји о раду Градске управе и јавних установа

ТРЕБИЊЕ │ Скупштина града Требиња на 23. редовној сједници у уторак, 16. априла, разматраће извјештај о раду градоначелника и Градске управе у 2018. години.

На дневном реду су и појединачни извјештаји о раду и резултатима финансијског пословања за прошлу годину јавних установа и предузећа чији је Град Требиње оснивач, као и информације о раду јавних предузећа „Водовод“ и АД „Комунално“ Требиње.

Скупштина би требало да донесе и одлуке о давању сагласности градоначенику за покретање процедура за налазак стратешког партнера јавној здравственој установи „Апотека Требиње“, те подршку пројекту изградње Центра за дјецу и омладину са посебним потребама.

Предложеним измјенама одлуке о начину финансирања изградње градске тржнице на Тргу слободе планирано је да се средства за радове на овом објекту издвајају у двије буџетске године, при чему ће 300.000 КМ бити обезбијеђено у овој а преосталих 330.000 КМ у наредној години.

Скупштина би требало да донесе и одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте, висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре за 2019. годину.

Пред одборницима биће и информација о припремљености туристичке сезоне и програм развоја спорта за 2019. годину, извјештај о реализацији програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица за 2018. годину, информација о програмима одржаним у оквиру прошлогодишњег „Требињског културног љета“, реализованим пројектима по јавним позивима за суфинансирање организација цивилног друштва, али и о положају  и материјалном статусу пензионера, те стању безбједности у другом полугодишту 2018.

Р.С.