Скупштина основала ново градско предузеће

ТРЕБИЊЕ │ Скупштина града Требиња у наставку засједања донијела је одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ ДОО Требиње.

Новом предузећу чији је Град оснивач биће повјерена комунална дјелатност управљања јавним простором за паркирање возила.

Уз ефикасније и квалитетније газдовање паркинг просторима, како је појашњено, издвајање паркинг службе из надлежног стамбено-комуналног одјељења и оснивање новог предузећа смањиће и вишак запослених у Градској управи, без отпуштања иједног радника.

Предузеће ће бити самоодрживо јер већ сада, како је речено, ова служба остварује годишњи приход од 230.000 КМ, при чему се на плате запослених издваја 120.000 КМ.

Градска скупштина донијела је и одлуку о условима и начину продаје грађевинске парцеле у Засад пољу, у својини Града Требиња, инвеститорима заинтересованим за изградњу стамбеног објекта за младе брачне парове.

Продајом ће бити омогућена реализација програма субвенционисање станоградње Града Требиња, којим ће 40 већ одабраних кандидата добити прилику куповине стана по мањим цијенама од тржишне.

Како је појашњено, приликом оцјењивања понуда заинтересованих инвеститора 90% бодовања односиће се на понуђену цијену квадратног метра у планираној згради за младе брачне парове, која не може бити већа од 1.250 КМ, док ће се 10% бодова односити на понуђену цијену земљишта, која не може бити мања од процјене вјештака грађевинске струке.

Данас усвојеним измјенама пословника о раду Скупштине града Требиња, одборници ће у актуелном часу имати право да поставе два питања у укупном трајању од једне минуте, док ће предлагачу одлука бити омогућено њихово образлагање у трајању до 30 минута.

Приједлог ових измјена предвиђао је одборничко право на једно питање у актуелном часу – а са циљем унапређења ефикасности рада градске скупштине, али је прихваћеним амнадманима клуба одборника СНСД-ПУП број питања повећан на два уз исто временско ограничење.

У опозицију су били против, уз став да измјене пословника ограничавају слободу говора изабраних представника народа.

Скупштина је донијела и нове одлуке о комуналним таксама, комуналном реду и безбједности саобраћаја, као и више одлука о измјенама и допунама просторно-планске документације.

Сви вршиоци дужности начелника градских одјељења одлукама Скупштине града данас су именовани за начелнике.

Умјесто вд. начелника за финансије Јелене Кулушић, скупштина је на функцију начелника овог одјељења именовала досадашњег вршиоца ове дужности по овлашћењу градоначелника Синишу Тарану.

У капиталне пројекте уложено више од 16 милиона КМ

Скупштина је усвојила и одлуку о изради Средњорочног плана капиталних инвестиција за период 2019-2023.

По усвајању одлуке, како је речено, биће формиран и координациони тим за спровођење плана и расписан јавни позив грађанима да кандидују пројекте финансијски веће од 50.000 КМ, а за потребе израде нацрта средњорочног плана.

Прихваћен је и извјештај о реализацији капиталних улагања из плана за период од 2017. до 2022. године, у којем је наведено да је ниво реализације већ у првој години плана – близу 92%.

Завршено је или је реализација у току на 39 инвестиција од планиране 42, при чему је Град Требиње до сада у пројекте изградње и развоја уложио 7 милиона 725 хиљада КМ, док су улагања Влада Српске и Србије ХЕТ-а и других инвеститора износила 8 милиона 960 хиљада КМ.

Р.С.