Skupština sutra o nacrtu rebalansa budžeta

Skupština grada Trebinja sutra bi na 25. redovnoj sjednici trebalo da usvoji nacrt rebalansa budžeta grada za 2019. godinu.

Budžet u rebalansu, prema predloženom nacrtu, iznosiće 32.334.000 KM i biće veći za 16% u odnosu na plan, u prvom redu na osnovu primitaka od zaduženja u iznosu od 5 i po miliona KM.

Prethodno bi odbornici trebalo da donesu odluku o pokriću deficita budžeta iz 2018. godine, te plan izmirenja obaveza prenesenih iz prethodnog perioda.

Skupština će razmatrati i akcioni plan zapošljavanja za period od 2019. do 2022. godine, kao i informaciju o realizaciji programa podrške zapošljavanju u prethodne dvije godine.

Biće donijeta i odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske putem usmenog javnog nadmetanja.

Na dnevnom redu su i izmjene i dopune odluka – o bezbjednosti saobraćaja, komunalnim taksama, uslovima organizovanja, načinu korišćenja i naplate parkiranja na javnim parkinzima, prikupljanju, deponovanju i odvoženju komunalnog otpada, te visini naknade za korišćenje putnog i ostalog zemljišta.

Početak je u 10 časova, uz direktan prenos na talasu Radio Trebinja.

Radio Trebinje