Slavicu Injac pozvati na javno saslušanje!

339312_1
SARAJEVO | U pismu koje je Transparency International BiH uputio narodnim poslanicima i članovima Odbora za finansije i budžet NSRS pozvao ih je da iskoriste mogućnost pozivanja direktorice Agencije za bankarstvo Republike Srpske na javno saslušanje, kako bi se utvrdila odgovornost i rasvijetlile okolnosti zatvaranja Bobar banke

Transparency International BiH (TI BiH) uputio je članovima Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske zahtjev da predlože javno saslušanje direktorice Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Slavice Injac, pred ovim odborom zbog utvrđivanja odgovornosti u aferi Bobar banka.

Kako je Agencija za bankarstvo, kao nadzorno tijelo finansijskog sistema, za svoj rad direktno odgovorna Narodnoj skupštini, TI BiH je naglasio kako bi članovi Odbora za finansije i budžet trebalo iskoristiti zakonom propisanu mogućnost pozivanja Injac na javno saslušanje, jer će tako pokazati da služe javnom interesu i da shvataju kontrolnu, ali i demokratsku ulogu zakonodavnog tijela.

TI BiH podsjeća da je Injac građanima, između ostalog, otvoreno poručila da sami treba da kontrolišu rad banaka, kao i da je Agencija na čijem je čelu odbila ustupiti Završni izvještaj privremenog upravnika Bobar banke, te da do danas građani nemaju nikakvih informacija o oklonostima zatvaranja Bobar banke i postupanjima Agencije u ovom slučaju.

Javna saslušanja i formiranje anketnih odbora su vrlo česta praksa u demokratskim društvima u situacijama kada je potrebno razriješiti političku aferu od naročite važnosti. Očita šteta koja je nastala zatvaranjem Bobar banke i sumnje koje su stvorene u rad nadzornih tijela, ali i u svrhovitost njihovog postojanja, zahtijevaju upotrebu svih raspoloživih političkih sredstava sa ciljem utvrđivanja odgovornosti.

Od trenutka kada je nad Bobar bankom a.d. Bijeljina otvoren postupak privremene uprave, Injac je neodgovornim postupanjem, neodmjerenim izjavama i upornim skrivanjem podataka od javnosti pojačala sumnje u zakonitost rada Agencije za bankarstvo Republike Srpske, svoje lične kompetencije, ali i da je posrijedi prikrivanje nezakonitosti.

Prema Poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske potrebno je da jedan od članova da predlog za javno saslušanje, te da ga potom podrži većina članova Odbora kako bi se i održalo javno saslušanje pred Odborom.

TI BiH predlaže da se obezbijedi direktan prenos javnog saslušanja Slavice Injac, ali i da se na samom saslušanju omogući prisustvo što većem broju predstavnika civilnog društva kako bi javnost konačno dobila uvid u postupanje Agencije.

Ukoliko se Odbor za finansije i budžet ogluši o poziv TI BiH, ponovo će se pokazati apsolutna nezainteresovanost zakonodavaca da vrše nadzor nad radom javnih institucija i osiguraju odgovornost njihovih rukovodioca prema građanima.

Istinito