Slovenija uvela plaćanje komunalnih računa preko „plaćomata“

indexLJUBLJANA |Pošta Slovenije je, u saradnji sa Poštanskom bankom Slovenije, postavila u Ljubljani prvi „plaćomat“, automatsku mašinu koja omogućava plaćanje računa gotovinom, uz popust.
Na plaćomatu za krajnje korisnike važe niže cene nego na drugim uplatnim mestima eksternih provajdera, tako da naknade za plaćanje komunalnih računa iznose 0,64 evra, piše ljubljansko Delo.
Pošta Slovenije je najavila da će ove godine postaviti do 10 plaćomata u većim gradovima širom Slovenije.
Tanjug