Smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru od 1. jula

220363_opustanje-na-poslu-foto-01-public-shutterstock_fBEOGRAD | Smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru započeće 1. jula, saznaje “Blic” u Nemanjinoj 11. Okvirni broj potrebnih radnika u raznim delovima javnog sektora biće poznat tokom naredne nedelje.
Tokom naredne nedelje krenućemo u javnu raspravu novog Zakona o maksimalnom broju zaposlenih, a uz koji pripremamo i analizu viškova u javnom sektoru. Do kraja vikenda će nadležni ministri još jednom proveriti da li je predložena racionalizacija u njihovom delokrugu rada optimalna.
Taj dokument se, za sada, vodi kao sluđžbena tajna. Računa se da će do kraja juna bio okončan čitav posao pripreme programa racionalizacije za ovu godinu.
Inače, MMF je na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dao saglasnost prilikom nedavne prve revizije aranžmana.
Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru biće u javnoj raspravi do 4. juna. On predviđa da se, svuda gde je to moguće, objedine poslovi, posebno oni administrativni.
Koliko koja opština i grad mogu imati zaposlenih
Navedeni zakon taksativno navodi i maksimalni broj ljudi koji mogu da rade u opštinama i gradovima širom Srbije.
Tako opštine do 50.000 stanovnika mogu da imaju do 9,5 zaposlenih na 1000 stanovnika.
Opštine do 100.000 stanovnika – 11 zaposlenih na 1000 stanovnika, a one do 150.000 stanovnika – 13 zaposlenih na 1000 žitelja tog mesta.
Kada su gradovi u pitanju, Kragujevac može imati do 15 zaposlenih na 1000 stanovnika, Niš 16,5 zaposlenih na 1000 stanovnika, Novi Sad – 18 zaposlenih na 1000 stanovnika, a Beograd – 18,5 zaposlenih na 1000 stanovnika.
Na koga se Zakon ne odnosi?
Zakon o maksimalnom broju zaposlenih odnosi se, inače, na državne organe, javne službe, autonomne pokrajine i lokalne samouprave. Po njemu će se racionalizovati broj zaposlenih u agencijama, PIO i RZZO. Međutim, zakon se ne primenjuje na zaposlene koji rade u institucijama koje se vode kao nezavisne, a čiji rad, pa i zapošljavanje kontroliše Skupština. Takođe, ne odnosi se na broj zaposlenih u kabinetu predsednika države, kao i NBS, gde organi centralne banke sprovode sve mere koje se odnose na održivost poslovanja. Broj potrebnih profesionalnih vojnika biće utvrđen na predlog ministra odbrane, policajaca na inicijativu ministra unutrašnjih poslova, dok maksimalni broj zaposlenih u diplomatsko – konzularnim predstavništvima određuje ministar inostranih poslova.
Ograničen rad na određeno vreme
Broj angažovanih na povremenim i privremenim poslovima, po ugovoru o delu ili preko omladinskih i studentskih zadruga ne može biti veći od deset odsto zaposlenih na neodređeno vreme.
Blic