Socijalni partneri nezadovoljni prijedlozima Vlade

327922_1

BANJALUKA | Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je danas u Banjaluci da sindikat nije zadovoljan predloženom ekonomskom politikom i budžetom za narednu godinu.
Cvijanovićeva sa predstavnicima Privredne komore, Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata Srpske.
„Ekonomska politika nije odraz naših stavova, jer nisu ispoštovani ključni zahtjevi kada je riječ o pravima radnika. Tu, prije svega, mislim na prava koja su radnici stekli poštenim radom, a nisu mogli to da naplate i da imaju povezane doprinose“, rekla je Mišićeva nakon sastanka premijera Srpske Željke Cvijanović sa socijalnim partnerima.
Prema njenim riječima, velika zamjerka budžetu odnosi se na program socijalnog zbrinjavanja.
„Za socijalno zbrinjavanje predviđena su samo tri miliona KM, što nije dovoljno za izmirivanje obaveza prema radnicima“, dodala je Mišićeva.
Ona je naglasila da su potrebne dodatne konsultacije Vlade Srpske i socijalnih partnera da bi bio sačinjen dokument kojim će da budu ispoštovane obaveze prema radnicima.
„Nikada nismo tražili usvajanje novog zakona o radu, nego samo da bude poštivan postojeći zakon. Tražili smo od Vlade da obezbijedi vladavinu prava, a da kažnjava sve one koji to ne rade“, podsjetila je Mišićeva.
Ona je upozorila da, ukoliko ne budu prihvaćeni zahtjevi Sindikata, vrijeme koje dolazi neće biti dobro za građane i radnike.
„Po onome što smo vidjeli, u predloženom budžetu nema smanjenja plata, što ne znači da su neke druge sektorske politike u istom iznosu kao i prošle godine“, kaže Mišićeva i napominje da će iduće sedmice biti nastavljene konsultacije.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić rekao je da ni Komora nije zadovoljna konkretizacijom njihovih prijedloga i mjera.
„Potrebna nam je ekonomska politika čiji će rezultat biti poboljšanje privrednog ambijenta. Očekujemo da će ekonomska politika biti konkretnija, jer u suprotnom neće imati našu podršku“, kaže Đurić.
On je ponovio da je privredu potrebno rasteretiti fiskalnih i parafiskalnih nameta, izmijeniti određenu zakonsku regulativu kojom će da bude poboljšan privredni ambijent.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Predrag Zgonjanin očekuje da će u narednoj godini biti usvojen novi zakon o radu.
„S predloženim dokumentima nismo zadovoljni. U njima nije precizirano da li će da bude usvojen novi zakon o radu“, dodao je Zgonjanin.

Nezavisne novine