Шта је са колективним уговором?

381246_1

БАЊАЛУКА I Досадашње активности у погледу потписивања општег колективног уговора у Српској, за шта је крајњи рок прилично скори 20. април, најбоље би се могле описати Змајевим стиховима „учили су, учили од сриједе до петка, ал’ се нису макли даље од почетка“!

И већина социјалних партнера задужених за преговоре и усвајање овог акта, којим се прецизније дефинише ниво радничких права садржан у новом Закону о раду Републике Српске, такође сматрају да ова прича неодољиво подсјећа на „Пачју школу“.

Наиме, иако ће 20. април наступити већ за десетак дана, чланови радне групе из реда послодаваца и синдиката нимало нису оптимистични да ће радници у Српској до тада добити нови општи колективни уговор.

Послодавци песимистични

Такође је јасно да ће већ истеком тог дана престати да важи стари уговор те да ће се, по свему судећи, све заинтересоване стране наћи у својеврсном радно-правном вакууму, гдје ће прилично тешко бити утврдити „ко пије, а ко плаћа“.

Из Савеза синдиката Републике Српске у више наврата упозорили су да ће, престанком важења постојећег уговора, послодавци својим правилницима утврђивати плате и остала давања радницима.

Синдикалци су објаснили да би у том случају престала да важи и категорија минималне плате, што значи да би многи радници могли да буду доведени у веома незавидну материјалну позицију.

У Унији удружења послодаваца Републике Српске признају за наш лист да су прилично песимистични да ће поменути уговор до 20. априла угледати свјетло дана.

„Чланови радне групе до сада су одржали два састанка, али смо далеко од потписивања општег колективног уговора. Због тога смо почели са преговорима о гранским колективним уговорима, гђе смо мало даље одмакли. Ако до 20. априла не буду потписани, ови уговори ће престати да важе. Међутим, све и да односи у предузећима буду уређивани интерним правилницима, прави радници неће бити угрожени ни у ком погледу“, тврди предсједник ове уније Драгутин Шкребић.

Према његовим ријечима, радна група још није усагласила радни материјал општег колективног уговора, због чега је тешко вјеровати да ће он бити потписан 20. априла.

„Синдикат опет наступа са максималистичким захтјевима, као и кад је требало преговарати о новом закону о раду. Послодавци су и овај пут спремни да преговарају, али не можемо да пристанемо на захтјеве који нису примјерени времену и актуелном привредном амбијенту“, истиче Шкребић.

У Савезу синдиката Републике Српске такође нису оптимистични да ће општи колективни уговор бити усвојен до поменутог рока.

Правник Горан Станковић каже за Пресс да би сљедеће седмице требало да буде одржан трећи састанак радне групе за израду радног текста новог општег колективног уговора у Републици Српској.

„Међутим, чини ми се да ће он веома тешко бити усвојен до 20. априла. Наиме, најприје треба да буде усаглашен радни материјал, који касније иде на усаглашавање на виши ниво. А хоће ли он бити усаглашен или не, виђећемо. Треба да се позабавимо питањима као што су проценат увећања плате по основу прековременог рада, колико ће износити годишњи одмор на основу година стажа, колико ће изности топли оброк, превоз, регрес“, истиче Станковић.

Он каже да паралелно са преговорима о општем колективном уговору иду и преговори о гранским колективним уговорима.

„Међутим, ни преговори у погледу гранских колективних уговора нису далеко одмакли“, истиче Станковић.

Ни предсједник Конфедерације синдиката Републике Српске Обрад Белензада не вјерује да ће радници у Српској до 20. априла добити општи колективни уговор, али да је ипак рано већ сада проглашавати неуспјех овог посла.

„Тачно је да радни материјал још није на видику, али настављамо са преговорима и договорима. Можда до поменутог рока и можемо добити нови општи колективни уговор уколико сви социјални партнери за то искажу спремност и разумијевање. Надам се да неће бити непомирљиви као у случају преговора о новом закону о раду“, каже Белензада.

Оцјена уставности

Подсјетимо, Народна скупштина Републике Српске је 29. децембра у два сата иза поноћи по хитном поступку усвојила нови Закон о раду Републике Српске, који је на снагу ступио 20. јануара ове године. Социјалним партнерима дат је рок од два мјесеца да започну преговоре о новом општем колективном и гранским колективним уговорима, док стари важе до 20. априла.

С друге стране, ССРС је 25. јануара поднио иницијативу Уставном суду Српске за оцјену уставности и законитости процедура доношења Закона о раду, док је овом суду 11. фебруара поднесен захтјев за оцјену уставности и законитости његових појединих чланова.

У овом савезу су том приликом нагласили да је прекршена процедура доношења поменутог закона те да је знатан број његових одредби у супротности с Уставом Републике Српске.

Пресс