Штаб за ванредне ситуације: Новоизрађени документ „Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће“

ТРЕБИЊЕ I Приједлог документа „Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће“ за подручје Града Требиња, који је разматран на данашњој сједници Градског штаба за ванредне ситуације, наћи ће се на дневном реду прве наредне сједнице градског парламента.

Градоначелник Петровић који је предсједавао састанком, инсистирао је да Миодраг Батинић, као координатор за ванредне ситуације поближе образложи новоизрађени документ „Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће“.

Батинић је о изради овог писаног документа у кратким цртама образложио важност планирања у новонасталој непогоди или ванредној ситуацији.

„Пошто се ради о првом писаном документу ове врсте, он се може и дограђивати и допуњавати, зависно од ситауције или грешака које се буду уочиле у одређеним ситуацијама“, истакао је Батинић.

Kомадант Штаба, градоначелник Лука Петровић рекао је да све службе које дјелују у оквиру Градског штаба за ванредне ситуације морају превентивно дјеловати, како би се спремно одговорило на све будуће изазове.

„Све више се суочавамо са непредвидивим еколошким катастрофама и морамо имати  превентивни одговор свих наших служби и ресурса. С тим у вези треба одредити одговорна лица у три нивоа руковођења и дјеловања кроз рад Цивилне заштите, Ватрогасне јединице и Шума Српске“, истакао је Петровић.

Он је предложио да се превентивно, од 1. фебруара, плански рашчисте зелене површине које окружују наш град, а прије пожарне сезоне.

„Треба очистити Црквину, шуму изнад Гучине и Хрупјела. Плански да се одради прочишћавање и отклањање свих ризика од пожаришта у љетном периоду“, навео је Петровић.

Стеван Бекан, директор ЈУ „Екологија и безбједност“ је предложио да се прецизно у свакој мјесној заједници евидентирају волонтери, као врло важан фактор у ванредним ситуацијама.

„Волонтере који се пријаве у мјесним заједницама треба обучити и цертификовати за разне ситуације и елементарне непогоде које можемо очекивати на терену. Највише проблема имали смо са пожарима и у том правцу већ имамо и одређена искуства. Брзина дјеловања и покривеност читаве општине може се једино подићи на завидни ниво, управо са обученим волонтерима у свакој мјесној заједници“, истакао је Бекан.

Радио Требиње