Страдала два мушкарца

Драгиша М. (66) и Селимир Р. (64) погинули су у селу Средњево, код Великог Градишта у аутомеханичарској радионици

Драгиша М. (66) и Селимир Р. (64) погинули су у селу Средњево, код Великог Градишта у аутомеханичарској радионици.

У радионици је поправљан један аутомобил и највероватније због неисправног електричног кабла за напајање приручне сијалице, дошло је до струјног удара.

Агенције