Sutra odluka o cijeni električne energije

22234_1

TREBINJE l Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske će sutra, na svojoj redovnoj sjednici, razmatrati zahtjeve preduzeća iz sistema „Elektroprivrede RS“ za povećanje cijene struje.

Naime, sva proizvodna i distributivna preduzeća iz sistema ERS su u martu ove godine podnijela Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske zahtjeve za pokretanje tarifnog postupka, kojim se traži povećanje aktuelne cijene električne energije u Srpskoj.

Kako je ranije objavljeno, struja za domaćinstva u Republici Srpskoj bi, prema dostavljenim zahtjevima, mogla biti skuplja za oko devet odsto u odnosu na sadašnju cijenu, ali će odluku o tome ipak dati regulator.

Inače, od momenta pokretanja tarifnog postupka održane su i javne rasprave po zahtjevima elektroenergetskih preduzeća za odobrenje cijena električne energije na pragu elektrane, tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema, cijene energije za javno snabdijevanje i tarifnih stavova za javno snabdijevanje.

Nezavisne