Сутра сједница Скупштине града

skupstina grada maj naslovna

ТРЕБИЊЕ │ На првој сједници Скупштине града у овој години одборници би сутра требало да донесу одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Требиња у 2016. години, уз одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији града.

На скупштини ће бити и више приједлога одлука из области грађења и урбанизма – о уређењу простора и грађевинском земљишту, о утврђивању основице за обрачун ренте, висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, те просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина.

На дневном реду је и више одлука о продаји, замјени и промјени намјене некретнина.

Пред одборницима ће бити и приједлог одлуке о приступању изради средњерочног плана капиталних инвестиција Града Требиња.

Одборници би требало да усвоје и план рада Скупштине града, те програм рада Цивилне заштите града Требиња за 2016. годину.

Почетак засједања је у 10 часова, уз пренос на таласу Радио Требиња.
Радио Требиње