Технолошки вишак 4.572 школска радника у Србији

Међу сувишнима највише наставника енглеског, физичког, ликовног, музичког, историје, географије… – Има и два директора вишка, али и по један књижничар, магационер и дактилограф.

Очи просветних радника упрте су у спискове радника за чијим ангажовањем више нема потребе, запослених са непуном нормом, слободних радних мјеста, који су за предстојећу школску годину почели да се објављују на сајту ресорног министарства. Прво што виде је листа технолошких вишкова. Закључно са најновијим измјенама, она броји 4.572 особе. Међу њима су наставници, учитељи, психолози, педагози, школски секретари, домари, чистачице…

Највише је прекобројних наставника – 3.786, који предају различите предмете у основним, средњим, музичким, балетским школама…

Политика