У БиХ нико не зна тачан број странака!?

Тачан број политичких странака у БиХ није познат, јер не постоји њихов јединствени регистар, док је, према евиденцијама Централне изборне комисије БиХ, прошле године активно било 148 странака.

Политичку странку у БиХ могуће је регистровати у 10 судова у ФБиХ, шест у Републици Српској и у Суду Брчко дистрикта.

Ентитетским и законом Брчко дистрикта о политичким организацијама прописано је да политичка организација престаје са радом ако не обавља дјелатности утврђене статутом у периоду дужем од једне године, док околности за њен престанак рада утврђује суд и након тога се брише из регистра.

За политичке странке које не достављају финансијске извјештаје прописане Законом о финансирању политичких странака и не пријављују се за учешће на изборима за органе власти, тј. не обављају дјелатност, ЦИК сматра да су испуњени услови за брисање из судског регистра по службеној дужности.

Због тога је ЦИК од 2009. године до октобра 2018. године надлежним судовима у БиХ упутио приједлоге за брисање 172 политичке странке због сумње да не обављају своју дјелатност и да дужи период не извршавају своје обавезе.

Највише захтјева за брисање упућено је 2009. године – 136; 2011. године упућена су четири захтјева, годину касније пет, 2015. године 13, 2017. девет и ове године ЦИК је затражио брисање пет политичких странака.

Према службеним евиденцијама ЦИК, надлежни судови су од 2009. године до октобра 2018. године, а на захтјев ЦИК, из регистра избрисали укупно 162 политичке странке.

Међу политичким странкама које су избрисане из судских регистара до ове године налазе се и Муслиманска бошњачка организација, Странка уједињених Муслимана Републике БиХ, Политичка организација Браћа Роми, Божија партија-Исламске књиге разумијевања правде, истине и слободе Мухамедове објаве /БП ИКРА ПИСМО/, Хрватска чиста странка права, Народна демократска странка „Гајрет“ те Странка омладинске снаге – СОС.

Избрисани су и Борачки савез Републике Српске, Јединствена социјалистичка партија Југославије – Јајце, Југословенска демократска странка – Бањалука, Независни праваши, као и Студентска странка БиХ.

У 2018. години из судских регистара избрисани су Нови демократски покрет, ПО Е-странка грађана Тузла, Нова демократија, Странка регије Ливно, Бошњачка сељачка странка БиХ, Народна демократска странка, Народна странка те Демократска партија – Драган Чавић.

СРНА