У четвртак сједница Скупштине града

ТРЕБИЊЕ │ Скупштина града Требиња одржаће 13. редовну сједницу у четвратак, 15. фебруара, а пред одборницима је обиман дневни ред са 29 тачака.

Скупштина ће разматрати извјештај о раду Фонда солидарности Града Требиња за прошлу годину, те појединачне програме рада јавних установа чији је Град оснивач за ову годину.

На дневном реду су и измјене и допуне одлуке о уређењу простора и грађењу, одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте, те просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге инфраструктуре и уређења јавних површина, висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земишта, те програм уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину.

Пред одборницима биће и одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју града, те измјена одлуке о цијени закупа пословних простора којима расплаже Град Требиње.

Одборници би требало да усвоје и одлуке о приступању изради плана парцелације „Ново Требиње“ и зонинг плана „Петрина –Подгљивље“, утврђивању нацрта измјена дијела Регулационог плана „Јужни градски излаз“ – Растоци сјевер и Лушац, те плана парцелације „Тодорићи 3“.

Скупштина ће донијети и одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња, те расписивању новог јавног огласа за закупце.

Пред одборницима ће бити и документ „Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће за град Требиње“, те извјештај о штетама од пожара на подручју Требиња у 2017. години, уз одлуку о исплати штете од прошлогодиших пожара.

Одборници би требало да усвоје и програм рада Скупштине града за ову годину, те Етички кодекс скупштине, а разматраће и информацију о раду мјесних заједница за 2017. годину.

Сједница у сали Скупштине града почиње у 10 часова, уз директан пренос на таласу Радио Требиња.

Радио Требиње