U četvrtak sjednica Skupštine grada

TREBINJE │ Skupština grada Trebinja održaće 13. redovnu sjednicu u četvratak, 15. februara, a pred odbornicima je obiman dnevni red sa 29 tačaka.

Skupština će razmatrati izvještaj o radu Fonda solidarnosti Grada Trebinja za prošlu godinu, te pojedinačne programe rada javnih ustanova čiji je Grad osnivač za ovu godinu.

Na dnevnom redu su i izmjene i dopune odluke o uređenju prostora i građenju, odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente, te prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge infrastrukture i uređenja javnih površina, visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemišta, te program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu.

Pred odbornicima biće i odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području grada, te izmjena odluke o cijeni zakupa poslovnih prostora kojima rasplaže Grad Trebinje.

Odbornici bi trebalo da usvoje i odluke o pristupanju izradi plana parcelacije „Novo Trebinje“ i zoning plana „Petrina –Podgljivlje“, utvrđivanju nacrta izmjena dijela Regulacionog plana „Južni gradski izlaz“ – Rastoci sjever i Lušac, te plana parcelacije „Todorići 3“.

Skupština će donijeti i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Trebinja, te raspisivanju novog javnog oglasa za zakupce.

Pred odbornicima će biti i dokument „Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće za grad Trebinje“, te izvještaj o štetama od požara na području Trebinja u 2017. godini, uz odluku o isplati štete od prošlogodiših požara.

Odbornici bi trebalo da usvoje i program rada Skupštine grada za ovu godinu, te Etički kodeks skupštine, a razmatraće i informaciju o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu.

Sjednica u sali Skupštine grada počinje u 10 časova, uz direktan prenos na talasu Radio Trebinja.

Radio Trebinje