U SRETANJE PRAZNIKU sa Žanelom Pažin (AUDIO)

Žanela Pažin, vjeroučiteljica u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ nam je govorila o jevanjđelju koje će se čitati u nedjelju 24. marta, o svetom Grigoriju Palami, a između ostalog objasnila nam je i šta znači termin „isihazam“.

Emisiju realizujemo u saradnji sa Eparhijom zahumsko-hercegovačkom i primorskom.

Voditelj emisije: Sunčica Pešić

Radio Trebinje