U Srpskoj sve manje beba!

bebeBANJA LUKA | U Srpskoj je sve manje beba. Negativan trend nastavljen je, nažalost, i prošle godine kada je rođeno 300 novorođenčadi manje nego godinu ranije. A, u odnosu na, 2009. godinu, prosjek je „pokvaren“ čak za hiljadu beba. Razloga za to je mnogo.
Republika Srpska još od 2002. godine bilježi konstantan pad nataliteta, a posljednji podaci pokazuju da je stanje postalo posebno alarmantno. Sve manje sklopljenih brakova i sve veći broj razvoda, negativan migracioni saldo, samo su neki od uzroka koji najdirektnije utiču na smanjivanje ukupnog broja stanovnika.
“Prema mojim projekcijama 2031. godine, to je za nekih 16, 17 godina ako ne budemo imali neke značajnije mjere populacione politike mi ćemo pasti ispod 1.200.000, negdje oko 1.170.000”, kaže demograf Stevo Pašalić.
Poremećeno je i takozvano bračno tržište. Jedan od pokazatelja ugroženosti porodičnog koncepta življenja jeste povećan broj razvoda. S druge strane granice za udaju i potomstvo su pomjerene tako da su naše mlade sve starije. Ti novi trendovi stigli su nam iz razvijenog svijeta.
“Meni se čini da bi u prvom planu negdje trebalo staviti te promjene koje su došle, s tim što je žena izašla iz neke svoje klasične uloge, a to je prije svega zahvaljujući obrazovanju i zahvaljujući tom nekom insistiranju na većem stepenu slobode, na komotnom životu”, kaže psiholog Cvijanka Rakić.
Čekajući da se sve kockice poklope, da nađu posao, obezbjede krov nad glavom, mladi izgube dosta vremena jer se sve to danas mnogo teško postiže. Nespremni da rizikuju, teško se i odlučuju da osnuju porodicu.
“Međutim, samo neka se vrate malo u prošlost kada su naši djedovi, pradjedovi imali po desetoro, dvanaestoro djece. Uz to nisu bili ovoliko obrazovani kao mi danas, a ipak su stvarali život, slavili život. Nacija srpska je bila progresivan nacija, pa sad napravimo paralelu između ovog i onog perioda. Ja mislim da se trebamo malo vratiti u prošlost i iz te prošlosti crpiti snagu za budućnost”, kaže predsjednik Udruženja višečlanih porodica Rade Simeunović.
„Briga za porodicu i natalitet u Republici Srpskoj nije na odgovarajućem nivou. Ima mnogo faktora koji mogu da utiču na povećanje nataliteta, ali je potreban angažman svih institucija. Međutim, populaciona politika se ne smije stopiti sa socijalnom“, kaže demograf Pašalić.
“Ako mi pomažemo porodici sa petoro i više djece onda kažemo to je populaciona politika, ne. Ako bi hipotetički naši bračni parovi rađali po petoro, šestoro djece, mi bismo samo imali multiplikovano siromaštvo u ovom društvu”, kaže Pašalić
“Mi moramo promijeniti metodologiju pristupa određenim stimulativnim mjerama. Oni koji imaju više hrabrosti treba ih više nagraditi, oni koji imaju manje treba ih manje nagraditi, ali svima treba obezbijediti pravo na život i u tom pravcu treba da gledaju svi u jednoj zajednici”, kaže Rade Simeunović, predsjednik Udruženja višečlanih porodica.
Ako tako postavimo stvari, kaže Simeunović, svima će nam biti bolje. Narod će biti progresivniji, zadovoljniji I povrh svega biće narod koji će slaviti život i radovati se životu.
BN TV