U svakom razredu četvoro djece žrtve seksualnog nasilja

nasilje
BEOGRAD | Prema rezultatima prve Nacionalne studije o seksualnom zlostavljanju djece u Republici Srbiji, na uzrastu od 10 do 18 godina, u svakom školskom odjeljenju postoje četiri dijeteta koja su preživjela određeni vid seksualnog nasilja i još četiri dijeteta koja poznaju nekoga kome se to dogodilo, javlja Anadolija.

Nacionalna studija, koju je sačinio Incest Trauma Centar, rađena je na uzorku od 2.053 djece, uzrasta od 10 do 18 godina iz 97 škola u Srbiji, 61 osnovne i 36 srednjih, iz 51 grada, a pokazala je da se nasilje najčešće dešava u kući u 32 odsto slučajeva, a zatim na društvenim mrežama, 22 odsto.

Kako je utvrđeno, češće mete seksualnog nasilja su djevojčice, odnosno od petoro djece koja su doživela nasilje, četiri su djevojčice i jedan dječak, dok je prosječan uzrast kada se seksualno nasilje dogodilo 14 godina.

U osnovnim školama djece seksualno nasilje prijavljuju prvo porodici, koja im najčešće ne povjeruje, dok u srednjim školama mladi se povere najprije drugu ili drugarici. Samo sedam odsto prijavi slučaj nadležnim organima.

Najčešći oblici seksualnog nasilja koje djeca pretrpe od odraslih su gledanje razgolićene djece, pokazivanje polnih organa, dodirivanje polnih organa odraslih, milovanje odraslih po telu, fotografisanje razgolićene dece, primoravanje dece na seksualni odnos i primena sile prilikom toga i drugo.

Nalazi studije ukazuju da je djeci najteže da otkriju i ispričaju ko je počinilac seksualnog nasilja te tako 61 odsto djece koja su preživela nasilje, odlučila su da ne identifikuju počinioca.

Nacionalna studija je takođe pokazala da osoba kojoj se dijete povjeri najčešće ne preduzima ništa kako bi ga zaštitila.

Na prezentaciji studije govorio je i šef misije Saveta Evrope u Srbiji Tim Cartwright koji je naveo da ova studija ima za cilj podizanje svesti javnosti kako bi došlo do promijena u zakonodavstvu i obrazovnom sistemu.

„Htio bih da zahvalim medijima na tome što su prisutni jer ono što je danas potrebno da uradimo jeste razbiti tišinu. Ovo jeste razbijanje tišine i dizanje glasa o temi koja je i dalje tabu“, rekao je on.

Zamjenika šefa Misije EU u Srbiji Oskar Benedikt rekao je da „Konvencija EU kaže da je potrebna kriminalizacija svih vrsta seksualnih delikata protiv djece te da će države usvojiti regulative kako bi zaštitile djecu i kaznile počinioce“.

Državni sekretar Ministarstva prosvete Zorana Lužanin navela je da je motivacija ministarstva da učestvuje u izradi ove studije to što je svaki oblik nasilja, a pogotovu seksualnog nad decom potpuno neprihvatljivo.

Navodeći da se svakodnevno suočavamo sa situacijama da se dešava nasilje i da postoje djeca koja trpe različite oblike nasilja, Lužanin je rekla:

„Želimo da takve situacije nestanu ili da ih svedemo na minimum, kao i da obrazovno-vaspitni sistem postane bezbedno mesto za odrastanje dece. Uvažavanjem podataka koje nam daje ovo istraživanje rezultate možemo da koristimo na više nivoa i načina.“

Ističući da će podaci ove studije biti korišćenje i za promijenu zakonske regulative u ovoj oblasti, Lužanin je rekla:

„Naša odgovornost je da podaci prve Nacionalne studije o problemu seksualnog nasilja nad decom u Srbiji, ne budu samo brojke, već da rezultati budu pretočeni u konkretne aktivnosti, koje želimo i hoćemo da preduzmemo.“
Agencije