Ukinuti plaćanje iz budžeta naknada za članstvo u raznim tijelima

pandurevicISTOČNO SARAJEVO | Predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević izjavila je danas da se godišnje iz budžeta BiH tri miliona KM troši za naknade članovima raznih upravnih i nadzornih odbora, te komisija koje je formirao Savjet ministara, i da tu praksu treba prekinuti.
„Pri tom se ne računaju oni upravni odbori koji se ne finansiraju iz budžeta BiH, gdje agencije imaju samostalno finansiranje“, rekla je Pandurevićeva na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.
Pandurevićeva je od Savjeta ministara BiH dobila pregled isplaćenih naknada članovima upravnih i nadzornih odbora institucija i drugih tijela na nivou BiH koje se finansiraju iz budžeta, kao odgovor na svoje poslaničko pitanje.
Ona je izrazila žaljenje što u odgovoru nisu nabrojane razne komisije na koje se godišnje iz budžeta troši oko pet miliona KM.
„Pojedini visoko pozicionirani članovi Savjeta ministara BiH sjede u po dva – tri upravna i nadzorna odbora i godišnje na ime naknade za to inkasiraju više od 30.000 KM“, naglasila je Pandurevićeva.
Prema njenim riječima, u institucijama BiH više od 100 ljudi imaju primanja veća od članova Predsjedništva, a nemaju nikakvu odgovornost.
„Kad već mogu sjediti u tri upravna, nadzorna odbora i razne komisije, pitam se kad rade svoj primarni posao za koji primaju redovnu platu preko tri hiljade KM“, dodala je Pandurevićeva.
Ona je navela da za članstvo u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH pojedinci godišnje prime 38.400 KM, pri čemu odluka Savjeta ministara određuje da ukupna naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima, te komisijama ne može godišnje preći 19.800 KM.
Pandurevićeva je podsjetila da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH prije dva mjeseca na prijedlog SDS-a usvojio zaključak kojim se traže izmjene i dopune zakona o platama, te ograničavanje i redukovanje ovih primanja.
„Već na sljedećoj sjednici Savjeta ministara ministri iz Saveza za promjene, a sigurna sam da imamo podršku i ostalih, iniciraće izmjene i dopune zakona o platama i naknadama i svih podzakonskih akata kojima će se ukinuti naknade svima onima koji već primaju plate iz budžeta BiH. Niko ko prima platu iz budžeta više neće moći imati naknadu za rad u upravnim i nadzornim odborima te komisijama“, poručila je Pandurevićeva.
Srna