Упис у објекте ЈУ „Наша радост“ траје до краја јуна

ТРЕБИЊЕ I Упис дјеце за нову школску 2018/2019. годину у Јавну установу за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ траје до краја јуна 2018. године, сваким радним даном у периоду од 8.00 до 12. 00 часова, у просторијама вртића у Бреговима.

Пријаве за упис дјеце попуњавају се у стручној служби у објекту Брегови на основу Извода из матичне књиге рођених који имају ЈМБГ родитеља.

За пријем дјеце у предшколску установу неопходно је доставити љекарско увјерење које је потребно доставити стручној служби, приликом поласка у вртић у нову школску 2018/2019.годину.

Упис ће се обављати за објекте: Брегови, Полице, Горица, вртић „Србија“, као и подручна одјељења у Ластви и Петровим Пољу.

Радио Требиње