Upozorenje: U toku dana povećan protok rijeke

Na osnovu informacija nadležnih službi Hidroelektrana na Trebišnjici, upozoravamo sugrađane da će u toku dana doći do povećanog protoka rijeke kroz grad zbog potreba elektroenergetskog sistema.

Apelujemo na sve korisnike voda, uključujući kupače, korisnike plovnih objekata i sl. na maksimalan oprez prilikom boravka na vodi.

JU Ekologija i bezbjednost Trebinje