Vasić: Dodik treba da ode

Rajko Vasic
BANJALUKA | Rajko Vasić, nekad visoki funcioner SNSD-a i blizak Dodikov saradnik, smatra da je Milorad Dodik krivac za niz pogrešnih odluka u organizovanju i konsolidaciji stranke, zbog čega kao zaslužni stranački aktivista od njega zahtjeva – da ode sa čela SNSD-a!
„Potpuno svjesno i savjesno iznosim zahtjev da se Milorad Dodik povuče sa mjesta predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i preuzme mjesto počasnog predsjednika“, napisao je Vasić na svom blogu.
U sažetoj i sistematičnoj analizi stanja i djelovanja SNSD-a, Vasić, koji je nekad smatran jednom od organizacionih i ideoloških osovina stranke – tvrdi da je „Savez nezavisnih socijaldemokrata postao poligon za individualno političko okorištavanje bez organizacionog pokrića i soliter sa sobama punim promaje“.
„Sve organizacione odluke predsjednika stranke u posljednje tri godine bile su pogrešne. SNSD je sada prazan skup članstva i invalidnih opštinskih odbora koji nemaju validnost u izborima“, smatra Vasić.
On je dodao da je Savez nezavisnih socijaldemokrata „liderska stranka koja je nadrasla taj oblik organizovanja i nadrasla ulogu svog predsjednika“, zbog čega je Dodik „počeo da depresira stranku, njenu organizaciju, primjenjujući metode stare deset godina“.
Kao što su raspuštanje opštinskih odbora, čak i u godini izbora, potpunim voluntarizmom u kandidatskom procesu i u sklapanju ministarskog mozaika, čime je Stranka i Organizacija onemogućena da konzumira plodove svog rada i izbornog rezultata. U 2014-oj SNSD je pao ispod 46% imenovanih i konkursnih mjesta koja drži u Vladi i vladinoj administraciji“, napisao je Vasić na svom blogu.
Vasić smatra da je „Dodik je omogućio nepodnošljiv nivo eksterne moći i eksternog uticaja u stranci, na svim nivoima i procesima“, te da je „u kandidatski i izborni mozaik, kao i u stranačku organizaciju uveo feudalno-menadžerske profile ličnosti koji nisu došli iz organizacije i koji nisu osposoboljeni da organizaciono djeluju“.
Feudalno-menadžerski sindrom doveo je do toga da Esenesde ne drži ni jedan od tri velika gradska biračka aglomerata – Prijedor, Doboj i Bijeljinu. I da će, prema sadašnjem stanju imati dalje gubitke na lokalnim izborima uz potpunu mogućnost poraza na Opštim izborima 2018-e“, piše Vasić.
RT
Izvor: Blog Rajka Vasića