Već u januaru rezovi u javnom sektoru

328845_1
BANJALUKA | Doći će do reorganizacije ili ukidanja pojedinih agencija, uprava i upravnih organizacija, a nova Vlada RS će se time baviti već u januaru. Rekla je to u intervjuu „Glasu Srpske“ premijer Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ona je istakla da nije planirano otpuštanje radnika u javnoj upravi, ali će njihov broj biti smanjivan prirodnim odlivom, a biće zamrznuto zapošljavanje i ograničen fond plata.
– Namjera je da zadržimo dostignuti nivo davanja kada su u pitanju budžetski korisnici. Plate neće rasti, ali je cilj da se radi na poboljšanju materijalnog statusa penzionera – istakla je Cvijanovićeva.
Govoreći o podsticaju razvoju privrede, ona je istakla da Vlada namjerava zadržati stimulativnu poresku politiku, odnosno najniže poreske stope u domenu oporezivanja imovine i dohodaka građana i privrednih subjekata i obezbijediti rasterećenje obaveza na rad za novozaposlene radnike na određeni vremenski period kako bi podstakli preduzeća da zaposle novu radnu snagu.
* GLAS: Šta u 2015. godini mogu da očekuju stanovnici RS i šta će biti prioriteti Vlade?
CVIJANOVIĆ: Stanovnici mogu da očekuju reformsku godinu sa puno mjera koje su usmjerene na stabilizaciju cjelokupnog sistema, što smo najavili kroz Ekonomsku politiku. Nastojaćemo da održimo dostignuti nivo prava i davanja, što se vidi kroz planirani budžet. Mogu da očekuju godinu u kojoj će biti nastavljene započete investicije u energetici, zdravstvu, infrastrukturi, sistem zaštite od poplava i drugim oblastima, jer se time poboljšavaju uslovi za život građana, ali i angažuje domaća radna snaga. Prioritet je privredni rast, poboljšanje likvidnosti privrede i povećanje broja zaposlenih, borba protiv sive ekonomije, veća naplata javnih prihoda kao i racionalizacija u svim oblastima.
* GLAS: Ove godine je došlo do povećanja plata budžetskih korisnika i penzija i invalidnina. Da li će one ostati na istom nivou ili će biti promjena?
CVIJANOVIĆ: Namjera je da zadržimo dostignuti nivo davanja. Plate neće rasti, ali je cilj da se radi na poboljšanju materijalnog statusa penzionera. Mora se obezbijediti bolja naplata javnih prihoda i efikasniji rad kontrolnih organa.
* GLAS: Kojim mjerama planirate da realizujete najavljeno smanjenje javne potrošnje i da li će biti otkaza u javnoj upravi?
CVIJANOVIĆ: Za sada nije plan da se daju otkazi, ali će se zamrznuti zapošljavanje, ograničiti fond plata i obezbijediti smanjenje broja zaposlenih prirodnim odlivom. Umjesto penzionisanih neće biti zapošljavani novi radnici, osim u izuzetnim situacijama, ako bi izostanak zapošljavanja izazvao ozbiljne poremećaje u obavljanju poslova. Ali, ne vidim da je to slučaj kad je riječ o javnoj upravi jer je moguće unutrašnjim preraspoređivanjem kadra obezbijediti nesmetano funkcionisanje u većini slučajeva. Doći će i do reorganizacije ili ukidanja pojedinih agencija, uprava i upravnih organizacija, a nova Vlada će se time baviti već u januaru. Osim toga, svi materijalni troškovi su smanjeni za oko 30 odsto i primjenjivaće se mjere štednje u svakom pogledu. Sve to bi trebalo da utiče na smanjenje javne potrošnje, a te mjere moraće da se sprovode i na republičkom i na lokalnom nivou.
* GLAS: Jedan od ciljeva Vlade je i stvaranje efikasnije javne uprave koja će pružati kvalitetnije i brže usluge privredi i građanima. Hoće li neodgovorni službenici snositi sankcije?
CVIJANOVIĆ: Hoće. Moraju se poštovati rokovi i pokazati veća odgovornost prema korisnicima usluga administracije. Državni službenici su već povlašćeni time što imaju izvjesniji posao i primanja i bolje uslove za rad u odnosu na radnike u privredi, a bolje stoje i u pogledu statusa. To se mora opravdati većim stepenom odgovornosti i kvaliteta usluga.
Glas Srpske