Više od 60.000 radnika bez doprinosa

ovjera knjizice
BANJALUKA | Više od 60.000 radnika u Republici Srpskoj ne može da ovjeri zdravstvenu knjižicu ili ostvari penziju, a ovaj trend je u posljednje vrijeme posebno vidljiv u javnim preduzećima i ustanovama, što ranije nije bio slučaj.
Ovo je potvrdila Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, koja je naglasila da je ovaj negativni trend sa dugovanjem za doprinose posebno izražen u sektoru zdravstva.
„Pored zdravstvenih ustanova, gdje prednjače bolnice koje doprinose radnicima ne uplaćuju i po pet godina, radnici u ‘Željeznicama RS’ ne mogu da ostvare penziju zbog duga za doprinose, a bilo je, takođe, problema i u ‘Poštama Srpske’ sa kašnjenjem za doprinose„, kazala je Mišićeva.
Miodrag Femić, potpredsjednik Unije sindikata zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske, kazao je da je situacija sa dugom za doprinose sve teža i da trenutno hiljade zdravstvenih radnika rade na crno.
„Zdravstvenim radnicima u pojedinim ustanovama u Republici Srpskoj kasne i do tri plate, a doprinose ne uplaćuju za oko 85 odsto zaposlenih u ovoj oblasti“, kazao je Femić, dodajući da neke zdravstvene ustanove kasne po nekoliko mjeseci, dok neke godinama ne uplaćuju doprinose.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je saopšteno da je dug ovoj instituciji za doprinose za zdravstveno osiguranje premašio 230 miliona maraka.
S ovim iznosom Fond bi mogao, primjera radi, da finansira čak dvije godine pružanje zdravstvenih usluga u 54 doma zdravlja u Srpskoj i slično“, slikovito su ilustrovali u Fondu.
Darija Filipović, portparol Fonda, kazala je da se svaka neredovna uplata doprinosa direktno odražava na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite i cijeli zdravstveni sistem se dovodi u nepovoljan položaj.
„Dugovanja za doprinos mogu dovesti u pitanje redovno snabdijevanje bolnica lijekovima“, kaže Filipovićeva.
Ona je istakla da prihodi zaposlenih čine više od 85 odsto prihoda Fonda, što znači da radnici gotovo sami finansiraju zdravstveni sistem Republike Srpske, zbog čega se svaka neredovna uplata za ove kategorije osiguranih lica odražava na kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite.
„Ako se uzme u obzir da oko 60.000 radnika u Republici Srpskoj trenutno ne može da ovjeri knjižicu zbog neredovne uplate doprinosa, Fond samo po tom osnovu na mjesečnom nivou gubi oko 9,8 miliona KM“, precizirala je Filipovićeva.
Tihomir Joksimović, portparol Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranja Republike Srpske, kazao je da ukupni, akumulirani dug za doprinose prema ovom fondu iznosi preko 400 miliona KM.
„Doprinos za penziono osiguranje se ne plaća mjesecima, pa i godinama. Taj dug nam u velikoj mjeri otežava isplatu penzija. Trenutno imamo oko 248.000 korisnika penzija u Republici Srpskoj“, kazao je Joksimović.

Obavezna ovjera
Značajan broj radnika, iako za njih nisu redovno uplaćivani doprinosi, koristi zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Fond ovjerava knjižicu bez obzira na uplaćene doprinose djeci do 15 godina, trudnicama, porodiljama, oboljelim od malignih bolesti, dijabetesa, zaraznih bolesti, mentalnih bolesti, progresivnih mišićnih oboljenja, ratnim vojnim invalidima, licima sa transplantiranim organima, kao i licima starijim od 65 godina koja imaju rješenje Centra za socijalni rad.

Nezavisne novine