Aktuelno

Vlada Srpske o nacrtu zakona o socijalnom stanovanju

Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.
Vlada Republike srpske - Foto: RTRS

Vlada Republike srpskeFoto: RTRS

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o usvajanju dokumenta Procjena prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period od 2018. do 2022. godine.

Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o sprovođenju Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici za 2017. godinu u Republici Srpskoj, te Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2018. godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Na dnevnom redu je i razmatranje izvještaja o procijenjenoj šteti prouzrokovanoj poplavama u martu 2018. godine.