Vlada Srpske u dugovima do guše!

30532_1
BANJALUKA | Vlada Republike Srpske je pripremila građanima Božićnu čestitku – novo zaduženje. Emisija trezorskih zapisa, u visini od 15 miliona maraka počinje 8. januara 2015. godine.
Nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa je 10 hiljada maraka, a emituje se hiljadu i po zapisa, navodi se u dokumentu banjalučke berze.
Trgovanje trezorskim zapisima traje do kraja maja, kada se oni trajno isključuju sa tržišta novca.
Trezorski zapisi podrazumijevaju hartije od vrijednosti koje su u vlasništvu Republike Srpske, koje nakon njihovog dospijeća na finansijsko tržište otkupljuju komercijalne banke, naravno uz određenu kamatu.
Kasnije te iste hartije ponovo kupuje Vlada, koja je i prethodno bila vlasnik, ali uz plaćanje kamate. A otplata sume novca koja podrazumijeva kamatu naravno ide iz budžeta Srpske, odnosno onih koji taj budžet pune – građana.
Ukupan dug Republike Srpske na dan 31. oktobar prošle godine je iznosio 4.9 milijardi maraka, a od toga je javni dug 4 milijarde maraka.
Prošlu godinu su obilježila kratkoročna i dugoročna zaduženja. Do oktobarskih izbora Vlada Republike Srpske se kratkoročno zadužila oko 137 miliona maraka prodajom trezorskih zapisa i dugoročno se zadužila za još 135 miliona prodajom državnih obveznica, sa rokom otplate četiri odnosno pet godina. To znači da se Vlada samo do izbora zadužila za više od 270 miliona maraka.
Taj iznos do kraja godine je porastao na više od 300 miliona maraka. Slična sudbina nas čeka i sljedeće godine, jer je skupština Republike Srpske dala odobrenje Vladi da se dugoročno zaduži u narednoj godini za još 281, 5 miliona maraka, a kratkoročno za otprilike 120 miliona.
BN TV