Влада Српске утврдила најнижи износ пензије

БАЊА ЛУКА I Влада Републике Српске донијела је данас Одлуку о одређивању износа најниже пензије.

Одлуком је утврђено да најнижа пензија на терет Републике (све врсте пензија) износи 179,67 КМ, најнижа пензија за пензијски стаж од 15 до 20 година износи 215,61 КМ, најнижа пензија за пензијски стаж од 20 до 30 година износи 251,54 КМ, најнижа пензија за пензијски стаж од 30 до 40 година износи 287,49 КМ, док најнижа пензија за пензијски стаж од 40 година и више износи 359,37 КМ.

Основни разлог за доношење ове одлуке је побољшање материјалног положаја најугроженије категорије корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, односно корисника којима је износ пензије одређен по општим прописима нижи од најниже пензије, па им се исплаћује најнижа пензија. Одлуком Владе Републике Српске од 5. октобра 2017. године извршено је ванредно усклађивање општег бода и пензија, тако што су општи бод и пензије повећани за 3 % почев од 01. октобра 2017. године.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава, за период 01.01-31.10.2017. године, у укупном износу од 1.942.270,00 КМ са позиције Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, у оквиру Остале буџетске потрошње на одређене буџетске кориснике. Предложеном реалокацијом средстава обезбиједила би се средства за исплату друге од предвиђених дванаест мјесечних рата неутужених обавеза по основу накнада запослених, за период 2015-2016. година, а у складу са Меморандумом Владе и гранских синдиката образовања, науке и културе, радника унутрашњих послова, управе и Синдиката правосуђа Републике Српскео разумијевању о измиривању обавеза из претходног периода.

Влада Републике Српске донијела је више одлука о одобравању финасирања за пројекте из донаторских средстава Владе Републике Србије. Донесено је и Рјешење о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве у износу од 385.600 КМ основним школама за финансирање асистената, приоритетно, за ученике са аутизмом/комбинованим сметњама са елементима аутизма и ученике са тјелесним оштећењем који похађају наставу у редовним школама у школској 2017/2018. години.

Влада Српске утврдила је Приједлог закона о страним улагањима којјим се уређују се права, обавезе и статус страних улагача, облици страних улагања, органи надлежни за одобрење страних улагања, рад Савјета за стране инвеститоре Републике Српске и промоција и привлачење страних улагања у Републику Српску.

Утврђен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану којим се дугорочније и боље уређују односи између произвођача дувана, организатора производње и откупа дувана, обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.

Усвојен је Акциони план Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022. Донесена је и Одлука о усвајању Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске“ за 2018. годину, као и Одлуку о усвајању Електроенергетског биланса Мјешовитог холдинга “Електропривреда Републике Српске“ 2018. – 2020. године.

РТРС