Влада Српске: За санацију студентских павиљона 2,5 милиона КМ

БАЊА ЛУКА I Влада Републике Српске задужила је Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за санацију павиљона један са рестораном, те павиљона два и спољашње уређење Студентског центра „Никола Тесла“ Бањалука у износу од 2.562.548 КМ, без ПДВ-а.

Влада је задужила и Студентски центар да спроведе поступак наплате штете по основу осигурања имовине, те да са наплаћеним износом учествује у финансирању санације објеката овог центра.

Такође, задужује се руководство Студентског центра да спроведе и поступак легализације павиљона један и два, а ова министарства да спроведу поступак набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уважавајући крајњу хитност поступања.

Задужује се Републичка дирекција за обнову и изградњу да обезбиједи потребну документацију са предмјером и предрачуном радова на санацији објеката Студентског центра, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Олујни вјетар је 11. и 12. децембра прошле године однио кровове са већине објеката студентских павиљона, а потом је пала киша која је причинила додатну штету и учинила ове објекте неусловним за становање.

РТРС