Влада утврдила Приједлог о регистру лица осуђених за сексуалну злоупотребу дјеце

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце.

Овим законом оснива се посебни Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, одређују лични подаци који се уписују и начин њиховог чувања и давања на кориштење, степен њихове повјерљивости, као и посебне мјере које се спроводе према лицима правоснажно осуђеним за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Сврха доношења Закона је обезбјеђивање заштите дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања, те спречавање лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело.

У Регистар се уписују лица правоснажно осуђена за кривична дјела прописана Кривичним закоником Републике Српске, као што су трговина дјецом, обљуба са дјететом млађим од петнаест година, полна злоупотреба дјетета старијег од петнаест година, навођење дјетета на присуствовање полним радњама, искориштавање дјеце за порнографију, искориштавање дјеце за порнографске представе, упознавање дјеце с порнографијом, искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, задовољење полних страсти пред дјететом и навођење дјетета на проституцију. У Регистар се уписују и лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела против полног интегритета извршена на штету дјеце и малољетних лица, према законима који су престали да важе.

Влада Републике Српске усвојила је данас Извјештај о реализацији Акционог плана Републике Српске за спровођење Реформске агенде из јануара 2018. године.

Влада Републике Српске задужује Министарство финансија да Извјештај Републике Српске достави делегацији Европске уније у БиХ, у складу са дефинисаним роковима.Влада Републике Српске задужује сва министарства и друге субјекте Републике Српске да дају максималан ангажман на реализацији активности датих у Акционом плану Републике Српске за реализацију Реформске агенде, а које још увијек нису у потпуности реализоване, у складу са дефинисаним роковима.

Сумирајући све претходно наведено, од укупно планираних 78 мјера, Влада Републике Српске у потпуности до 31.12.2017. године реализовала је 58 мјера (74,4%), а у току је реализација 20 мјера (25,6%). Од мјера чија је реализација предвиђена Реформском агендом, до 31.12.2017. године реализовано је (у потпуности и у току) 78 од 78 мјера (100,0%).

Влада Републике Српске усвојила је Платформу развоја социјалног предузетништва у Републици Српској.

Овај документ представља основ за даљи развој социјалног предузетништава у Републици Српској, као једног од битних инструмената за јачања социјалне кохезије и повећања економске активности нарочито угрожених група незапослених и економски маргинализованих група лица. Социјално предузетништво као инструмент развоја је препознато у Стратегији запошљавања Републике Српске 2016 –2020. године и другим стратешким документима.

Циљ Платформе развоја социјалног предузетништва у Републици Српској је стварање подстицајног окружења за настанак, раст и развој социјалног предузетништва. Исто тако, Платформа треба да постави основ за стварање легислативног и финансијског оквира, финансијске и техничке подршке и хармонизацију закона који се директно или индиректно односе на социјално предузетништво.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању вода првог реда. Овом одлуком утврђују се површинске воде првог реда на територији Републике Српске према значају које имају за управљање. Површинске воде утврђују се на основу сљедећих критеријума: положаја водотока у односу на државну границу, ентитетску линију разграничења, величине и карактеристике слива, режима и карактеристика водотока из аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава за период 01.01.-31.12.2017.године, у износу од 36.666,68 КМ.

Средства из ове Одлуке распоређују се на следећи начин: Савез дистрофичара Републике Српске, Бања Лука (3.000,00 КМ), Савез глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука (5.000,00 КМ),Савез слијепих Републике Српске, Бања Лука (5.416,67 КМ), Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске (5.416,67 КМ),Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука (5.416,67 КМ), Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње (4.333,33 КМ), Савез за ријетке болести Бања Лука (2.375,00 КМ), Удружење за помоћ лицима са аутизмом “Дјеца свјетлост“ Бања Лука (2.375,00 КМ) и “Искра“ сигурна кућа (3.333,34 КМ), наводи се у саопштењу Владе Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за период 01.01.-31.12.2017. година, у укупном износу од 191.476,27 КМ.

Средства ове одлуке се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова (66.000,00 КМ), текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице (24.132,44 КМ), текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања (481,13 КМ), текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката (2.855,86 КМ), текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама (7.150,96 КМ), текући грант за пројекат Мале олимпијске игре (17.156,03 КМ) и финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу (73.699,85 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Јавној установи Дом Пензионера Требиње за 2018. годину.

РТРС