Возни парк Владе РС прегломазан: Вишак свако пето службено возило

vozni park vlada

БАЊАЛУKА │ Двије трећине службених возила Владе РС из гараже излазе након 16 часова и враћају се у осам часова наредног дана, а исто толико их гаражу напушта петком послије 16 часова, а враћају се у понедјељак ујутро.

„Очигледно је да институције нису поштовале наредбу предсједника Владе РС којом се запослени у Влади РС обавезују да послије радног времена или окончаног службеног пута остављају возило на паркингу институције“, наводи се, између осталог, у извјештају ревизије учинка на тему „Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе РС“.

Kориштење службених возила у приватне сврхе прокоментарисао је у петак Драган Лукач, министар унутрашњих послова РС, који је рекао да институција којом руководи има позитивне ревизорске извјештаје.

„Полиција користи возила МУП-а у службене сврхе и ни у какве друге“, рекао је Лукач.

Иако се и раније знало и сумњало на начин на који се користе службена возила, ревизија је током контроле дошла до занимљивих података па тако, рецимо, у једном дијелу извјештаја говоре о томе да би се радни задаци могли обављати са 20 одсто мањим возним парком.

„Свако пето службено возило није кориштено у мјери која оправдава његово постојање, односно да се повјерени послови и радни задаци могу обављати са возним парком који би за минимум 20 одсто могао бити мањи. Посматрање употребе службених возила на одређеном узорку институција показује да се дневно око једна четвртина службених возила уопште не користи“, наводи се у налазу Главне службе за ревизију јавног сектора.

Велике неправилности код кориштења службених возила уочене су и по питању потрошње горива јер нпр. ауди А6 једне институције трошио је 34 литре горива, а нормална потрошња за тај тип возила је око 12,5 литара.

„Набавкама службених возила не претходе анализе потреба, анализе оправданости набавки и утицај тих набавки на будуће трошкове. Овај проблем посебно је изражен у условима непостојања јасних критеријума у погледу набавки и занављања возног парка“, наводе ревизори.

Током контроле ревизори су дошли до закључка да се око пола возила користи без постојања било каквих правила, те да се раније успостављена правила и процедуре не поштују.

„Евиденције о употреби службених возила су мањкаве и из њих се не може утврдити за које намјене се користе, када су кориштена, ко је користио службена возила и на којим релацијама, затим пређени километри, вријеме трајања вожње и друго“, један је од закључака Главне службе за ревизију јавног сектора.

Такође, занимљив је и податак до којег су дошли ревизори да је одређени број службених возила правио трошак од око један KМ по километру, а као узрок томе наводи се њихова неискориштеност и утицај фиксних трошкова.

Пореска управа РС примјер добре праксе Поједине институције у Републици Српској инсталирале су опрему за сателитско праћење возила, што се показало као веома добро јер се број пређених километара драстично смањио.

У Пореској управи РС на тај начин број пређених километара за годину дана смањен је за око 20 одсто и то са 1.200.000 километара, колико је пређено у 2012. години, на око 950.000 километара у 2013. и 2014. години, без смањења обима посла.

„Простор за смањење био је и већи јер се ревизија није увјерила да су искориштене све могућности надзора које пружа овај систем“, наводи се у ревизорском извјештају.

Независне