Za pet godina isparilo 130 miliona

327828_1
SARAJEVO | Telefoniranje zaposlenih u institucijama BiH, hrana i piće i korišćenje i održavanje službenih vozila u posljednje četiri godine koštali su poreske obveznike ove zemlje 115 miliona maraka, a rasipanje novca je nastavljeno i tokom devet mjeseci ove godine.
Izvještaj o izvršenju budžeta od januara do kraja septembra ove godine je pokazao da je za telefonske račune dato šest miliona maraka, dok su za prevoz i gorivo u istom periodu iskeširana 8,4 miliona.
Zaposleni u mnogim agencijama, kancelarijama, direkcijama, ministarstvima i drugim institucijama, njih više od 22.000, su time nastavili višegodišnji trend enormne potrošnje, na šta su u proteklim godinama ukazivali revizori, ali bez mnogo efekata.
Prema računici Kancelarije za reviziju institucija BiH, koja je sažeta u njihovim godišnjim izvještajima o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za korišćenje telefona, vozila i reprezentacije godišnje je izdvajano u prosjeku 26 miliona KM. Najviše novca u proteklim godina odlazilo je za nabavku goriva, motornih ulja, registraciju, popravke i osiguranje vozila. Prosječno je godišnje za te namjene trošeno 19 miliona, a najviše novca je dato prije četiri godine, kada je premašena granica od 20 miliona KM.
– Od januara do kraja septembra 2014. za usluge prevoza i goriva data su 8,4 miliona KM – navedeno je u devetomjesečnom izvještaju o izvršenju budžeta, koji je nedavno usvojio Savjet ministara BiH.
Najveći telefonski račun zabilježen je 2010. godine, kada je za troškove po osnovu korišćenja fiksnih telefona isplaćeno više od 4,4 miliona, a za upotrebu mobilnih 2,1 milion KM. Godinu poslije izdaci su smanjeni za 200.000 KM, tako da su na kraju 2011. godine ukupno iznosili 6,3 miliona. Telefonski izdaci su u 2012. i 2013. godini bili oko 5,5 miliona KM, a za devet mjeseci ove godine već je potrošeno oko šest miliona maraka.
Slična situacija je i sa novcem koji su institucije dobijale za hranu i piće, odnosno reprezentaciju. Iz revizorskih izvještaja o izvršenju budžeta vidljivo je da je za to godišnje trošeno oko 3,5 miliona, pri čemu su zabilježene mnoge zloupotrebe budžetskog novca.
Delegat iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta BiH Dragutin Rodić upozorava da se mora uvesti red u izdatke i da nadležni treba počnu da se ponašaju u skladu sa pravilima. On je naglasio da su računi koji stižu na naplatu budžetu nevjerovatni, uz naglasak da su uštede prijeko potrebne.
– Potrebne su maksimalne uštede i odgovornost prema poslu koji se radi i prema trošenju novca iz budžeta institucija BiH – rekao je Rodić.
Da se novac za ove namjene nenamjenski koristio pokazali su mnogi izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH u prethodnim godinama. Utvrđeno je da su vozila korišćena i za odlaske na more, a da su novcem iz budžeta mnogi zaposleni u institucijama BiH svoje račune plaćali i u dane vikenda, kao i u klubovima i restoranima izvan institucija.
Savjet ministara BiH usvojio je set pravilnika na osnovu kojih bi trebalo da se godišnje uštedi oko 2,7 miliona maraka kod nabavke i načina korišćenja službenih vozila, telefona i reprezentacije u institucijama BiH. Ovi pravilnici trebalo bi da se počnu primjenjivati od 1. januara iduće godine. Njima su definisani uslovi nabavke i korišćenje vozila, smanjenje voznog parka institucija za oko 100 vozila i smanjenje maksimalnih iznosa za korišćenje telefona i reprezentacije.U Ministarstvu finansija i trezora BiH su kazali da će ovim pravilnicima uštedjeti i na troškovima nabavke vozila, jer su predviđene niže cijene vozila nego do sada.
Glas Srpske