Забрањено точење лож уља у Српској

pumpa

БАЊА ЛУКА |На бензинским пумпама у Републици Српској неће се више моћи точити лож уље због ступања на снагу новог Правилника о условима за обављање трговине на мало уљем за ложење. Грађанима ће овај дериват бити доступан у посебно одвојеним просторијама на пумпама и доставом цистерни на кућну адресу купца.

Министарство трговине и туризма Републике Српске донијело је Правилник који се односи на проблем прекомјерног трошења уља за ложење, који је нарочито био примјетан у љетњем периоду, када би промет и потрошња уља за ложење, због природе његове намјене, требало да опадају. Из тога је произлазило да се уље за ложење користи супротно његовој намјени.

Из ресорног Министарства за Клиx.ба наводе да се донесеним Законом о измјенама и допунама Закона о трговини и Правилником о условима за обављање трговине на мало уљем за ложење екстра лаког и лаког специјалног није забранио промет лож уља, већ се уредио начин промета. Наиме, потрошачи лож уља, који користе ово гориво као енергент, и даље ће моћи набављати ово гориво на начин да ће им исто бити достављено аутоцистерном од стране трговца на мало.

„Правилником о условима за обављање трговине на мало уљем за ложење екстра лаког и лаког специјалног, чије је доношење предвиђено Законом о измјенама и допунама Закона о трговини, прописују се услови у погледу простора, опреме и уређаја за обављање трговине на мало лож уља на продајним мјестима, облик и садржај евиденције о прометованим количинама и стању залиха у резервоарима уља за ложење, као и облик и садржај евиденције о купцима уља за ложење и начину достављања евиденција Министарству трговине и туризма“.

Наведеним Законом и Правилником прописано је да ће се промет уља за ложење вршити на бензинским станицама издвојених од мјеста предвиђеног за снабдијевање погонским моторним горивом и из посебно утврђених складишних пословних просторија – резервоара. Без обзира на мјесто са кога ће се вршити прометовање уља за ложење, исто ће се искључиво достављати аутоцистернама на адресу купца“, казали су за Клиx.ба из Министарства трговине и туризма.

Додају како су се заједно са Републичком управом за инспекцијске послове, предузеле активности на спречавању злоупотребе лож уља, а у циљу спречавања сиве економије у Републици Српској.

„У наредном периоду очекује се учесталије контролисање привредних субјеката од стране тржишне инспекције, те заједнички рад са Министарством како би злоупотреба лож уља била сведена на минимум. Свака уочена злоупотреба биће санкционисана у складу са казненим одредбама које су прописане законом и које се крећу у распону од 1.000 до 15.000 КМ“, наводе из ресорног Министарства.

На бензинским пумпама у Српској годишње се у просјеку прода око 160 милиона литара лож уља. У цијену лож уља није урачуната акциза за аутопутеве од 0,15 КМ и за путеве 0,10 КМ. Из „Крајинапетрола“ у Бањалуци за Клиx.ба истичу како овај дериват, односно роба није намијењена за аутомобиле.

„На нашим пумпама никада се није користило и точило лож уље. Управа поздравља овакву одлуку Министарства трговине и туризма, те сматрамо како лож уље није намијењено за аутомобиле. Мислимо да ће оваква одлука донијети добре резултате у борби против сиве економије“, наводе из „Крајинапетрола“.

Што се тиче Федерације Босне и Херцеговине, промет лож уља на бензинским пумпама не може се вршити ако пиштољи за истакање нису издвојени од других уређаја који служе за снабдијевање погонским горивом моторних возила и возила на моторни погон.
Клиx