Lakše do posla u Njemačkoj

Doktorica-ilustracija
BANJALUKA | Zdravstveni radnici koji žele da se zaposle u Njemačkoj moći će sami da pronađu budućeg poslodavca i kontaktiraju sa njim i na taj način pokrenu zapošljavanje u toj državi, rekli su iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
“Nakon što radnik stupi u kontakt sa poslodavcem i postigne dogovor o zaposlenju, potrebno je da nam dostavi prijavu i dokumenta da bismo pokrenuli postupak sa Saveznom agencijom za rad Njemačke”, kazali su u Agenciji, Glassrpske.
Predstavnici Njemačke nakon provjere dokumentacije zaključiće dvojezični ugovor sa poslodavcem i izdati saglasnost za zaposlenje.
“Kad dobijemo ugovor, kandidat treba da ga potpiše zajedno sa odgovornim licem iz Agencije i s tim ugovorom pokreće postupak za dobijanje boravišne dozvole u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu”, naglasili su u Agenciji.
Nakon dobijanja boravišne dozvole kandidati su dužni obavijestiti Agenciju o datumu zaposlenja.
Uz prijavu popunjenu na njemačkom jeziku i fotografiju kandidati su, između ostalog, dužni dostaviti i pismenu ponudu poslodavca, diplomu srednje medicinske škole, dokaz o radom iskustvu, potvrdu o poznavanju njemačkog jezika B1 nivo.
U Agenciji naglašavaju da kandidat mora imati najmanje šest mjeseci radnog iskustva.
Glassrpske