Банци Српске клијенти потражују 268 мил. КМ

765-430-d9d05017bcb8c544ab3521748228a007

БАЊАЛУКА │ Од укупно пријављених 267,7 милиона марака потраживања од Банке Српске, ликвидациони управник ове банке Петар Мићић признао је 178,9 милиона, а оспорио 88,8 милиона КМ.

Мићић је рекао да је крајњи рок за пријаву потраживања био 13. јул и да су у том периоду на адресу банке стигле 494 пријаве.

„Укупно пријављена потраживања износе 267,7 милиона КМ од којих је признато 178,9 милиона, а оспорено 88,8 милиона КМ. У суми оспорених потраживања је потраживање Агенције за осигурање депозита БиХ, која је пријавила комплетан износ обавезе банке по исплаћеним осигураним депозитима, а банка је исплатила дио обавеза према тој институцији до момента доношења одлуке о признавању или оспоравању потраживања“, истакао је Мићић.

Казао је да су призната потраживања распоређена у исплатне редове и да ће се исплаћивати према редослиједу исплатног реда коме припадају у зависности од расположивих средстава.

За оспорена потраживања повјериоци могу да покрену парничне поступке у којима би доказивали основаност својих потраживања путем суда.

Мићић је рекао да не може говорити о појединачним износима оспорених потраживања уз образложење да се ради о пословној тајни и да се само уз писану сагласност комитената ти подаци могу достављати.

Један од повјерилаца Банке Српске који је поднио тужбу због оспореног потраживања од 38,5 милиона марака је литванска Укио банка.

 

Комплетна имовина иде на добош

 

што се тиче имовине банке, Мићић је истакао да је извршена процјена грађевинских објеката и инвестиционих некретнина, те материјално стечене активе, односно некретнина која су у власништву банке, у јулу и августу не прецизирајући о којем износу се ради.

„Књиговодствено евидентирање напријед наведених некретнина извршено је по ликвидационој вриједности. Такође, банка класификацију кредитне и остале активе врши на кварталном нивоу, што утиче на укупну вриједност имовине Банке“, рекао је Мићић.

Казао је и да су извјештај о финансијском стању банке и план ликвидације израђени и достављени Агенцији за банкарство Републике Српске на разматрање и усвајање.

„Ти извјештаји подразумијевају предузимање законом прописаних мјера које стоје на располагању у циљу што већег степена наплате потраживања банке и уновчења имовине банке, а све ради постизања основног циља, измирења обавеза према повјериоцима у што већем проценту“, рекао је Мићић.

 

 

Невјестић: Банка Српске нам дугује још 23 милиона КМ

 

Директор Агенције за осигурање депозита БиХ Јосип Невјестић каже да је Агенција пријавила комплетна потраживања у износу од 55,5 милиона КМ. Иако им је Банка већ је вратила највећи дио новца, Агенција је пријавила комплетно потраживање.“Нема ту ништа спорно, таква је законска процедура“, казао је Невјестић.

Он је истакао да је Банка Српске Агенцији до сада исплатила око 33 милиона и да им треба исплатити још непуна 23 милиона.

„Очекујемо да ће нам још један дио потраживања бити исплаћен до краја године. Све зависи од тога колико ће банка имати расположивих средстава“, рекао је Невјестић и додао да им ни Бобар банка у ликвидацији, још увијек није исплатила комплетан износ дуга, односно да им треба рефундирати још око десет милиона КМ.

Капитал