Čak i ćurke garancija za kredit

Preduzeća i građani bankama pod hipoteku stavili imovinu vrednu skoro 45 milijardi evra. Pod zalogom najčešće automobili, kožne garniture, živina, krave, sportski ugovori

kupovina-banka
BEOGRAD | Da bi garantovali za svoje dugove, i to uglavnom prema bankama, firme i građani u Srbiji založili su svoju imovinu vrednu gotovo 45 milijardi evra! Toliko iznosi vrednost potraživanja obezbeđena založenim automobilima, mašinama, životinjama, umetničkim predmetima, ugovorima koji tek treba da budu naplaćeni, poput onih o transferu sportista… Samo u ovoj godini, pod hipoteku smo stavili pokretnu imovinu vredniju od 12,5 milijardi evra.
Založnim pravima koja su registrovana u prvih devet meseci 2014. godine obezbeđena su potraživanja u visini od 12,58 milijardi evra – rečeno je „Novostima“ u Agenciji za privredne registre. – U ukupnom broju registrovanih predmeta zaloge, putnička vozila učestvuju sa 15,36 odsto, druge vrste vozila 33,52 odsto, mašine i oprema u 23,66 odsto slučajeva, životinje u 2,11 odsto, a prava (prava potraživanja, udeli, druga imovinska prava) u 14,76 odsto slučajeva.
Iako ima najviše automobila, u Registru zaloge ne manjkaju neki mnogo interesantniji predmeti. Ili životinje.
Tako je „Farmakomova“ Fabrika akumulatora u Somboru pod zalogu letos morala da stavi ukupno 15 predmeta, na ime duga od 36.116 evra, francuskoj on – lajn prodavnici „Bateri megastor“. Osim službenog „mercedesa“, „lade samare“ i „tama“, izvršitelj je pod zalogu stavio i ovalni sto za sastanke, uz 12 tapaciranih stolica od punog drveta, dve komode, tri police za knjige, dva televizora, kožnu garnituru, pa čak i VHS video-rekorder i dve umetničke slike…
Kada je reč o životinjama, pod zalogom su najčešće – krave. I to zato što ih stočari sve češće kupuju na kredit – ako dug ne vrate, banka će se namiriti upravo prodajom tih životinja. U jednom konkretnom slučaju – garancija za dug po kreditu banci, vrednom 46.253 evra je zaloga nad čak 130 krava i teladi, 254 ovaca, 16 kobila, 19 pastuva, automobilom „opel astrom“, poljoprivrednom mašinom i traktorskom pumpom u kompletu sa korpom i crevom!
Osim krava, konja i ovaca, postoji i ugovor gde su pod zalogu stavljene – ćurke, i to 1.300 komada istovremeno. Naznačena je i njihova ukupna težina – 13 tona! Ovde je reč o dugu poljoprivredne farme prema proizvođaču stočne hrane za koji kupac garantuje već pomenutim pernatim životinjama…
Podaci APR pokazuju da najviše dugujemo – bankama. Oni se javljaju u čak 70,6 odsto registrovanih slučajeva. Preduzeća se u ulozi založnog poverioca javljaju u 20 odsto slučajeva, dok se država – Kao poverilac javlja u 5,5 odsto slučajava.
I CRVENI DVOSED
KAKO izgleda kada se za otplatu duga garantuje zalogom nad stvarima Poreskoj upravi pokazuje i primer firme „Eltim“. Ova firma je od 2011. u stečaju, ali u Registru i dalje stoji zaloga upisana 2009. nad raznim predmetima, kojima se garantuje otplata duga od 27,7 miliona dinara za poreze i doprinose. Na spisku je više od stotinu predmeta, među kojima su i dva crvena dvoseda „sa dva jastuka“, 43 komode „sa po tri fioke“, aparat za espreso…
JAVNOST PODATAKA
PODACI u Registru zaloge u APR su javni – pretragom je lako utvrditi da li je nad nekim predmetom uspostavljena zaloga, što je važno i za budućeg kupca nekog predmeta, pogotovo automobila ili vredne mašine. Jer, ukoliko neko kupi predmet sa koga zaloga nije „skinuta“, rizikuje da ostane bez njega ukoliko prvobitni vlasnik nije namirio dug banci.
Večernje novosti