Danas presuda Zupcu

Sud BiH danas će izreći presudu direktoru Agencije za istrage i zaštitu BiH  Goranu Zupcu, optuženom za nesavjestan rad u službi.

SARAJEVO | Tokom iznošenjem završnih riječi 26. februara, odbrana je zatražila oslobađajuću presudu, a Tužilaštvo BiH da Zubac bude proglašen krivim, jer tokom nasilnih protesta ispred zgrade Predsjedništva BiH 7. februara prošle godine nije pružio traženu pomoć Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.

Zupčev branilac Dragiša Jokić smatra da Tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice da je njegov branjenik počinio nesavjestan rad u službi.

Jokić je u završnoj riječi naveo da svjedoci Tužilaštva BiH – tužioci Dubravko Čampara i Saša Sarajlić, te direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač nisu svjedočili o činjenicama, već su tumačili propise, što je u nadležnosti Suda.

„Taj dio iskaza svjedoka, kako i na koji način oni interpretiraju određene zakonske odredbe, potpuno je irelevantno za ovaj proces“, rekao je Jokić.

On kaže da je u optužnici izneseno dosta netačnih i nedokazanih tvrdnji, navodeći, između ostalog, da Zubac do 15.00 časova nije znao da su demonstracije u toku i da se ne može govoriti o ignorisanju telefonskih poziva.

Prema njegovim riječima, predmet optužnice je neangažovanje Specijalne jedinice i pružanje pomoći Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, a ne, kako se navodi u optužnici, to što Sipa nije imala saznanja o demonstracijama.

Jokić je dodao da je u optužnici nejasno da li su 7. februara bile nasilne demonstracije ili se radilo o krivičnom djelu terorizma, koji se pominje samo u jednom dijelu.

„Krivično djelo terorizam u ovaj predmet je pokušano da se uvede na `mala vrata` svjedočenjem Čampare, Lukača i Sarajlića. Jedino su ovi svjedoci u cijeloj Federaciji BiH za vrijeme protesta 7. februara to okarakterisali kao terorizam. To dovoljno govori o utemeljenosti ovog dijela optužnice“, rekao je Jokić.

Tužilac Miroslav Marković rekao je da je optužnica utemeljena na osnovu materijalnih dokaza i iskaza stručnih lica i svjedoka, te ponovio izjave Lukača, Čampare i Sarajlića da su 7. februara izvršena sva obilježja krivičnog djela terorizam.

On kaže da je Sipa bila dužna da pruži podršku ostalim policijskim tijelima i da sarađuje sa Direkcijom na njihov zahtjev.

Sud BiH potvrdio je 16. juna prošle godine optužnicu protiv direktora Sipe u kojoj se navodi da je Zubac kao službeno lice u institucijama BiH, svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa, nesavjesno postupio u vršenju dužnosti zbog čega je došlo do imovinske štete veće od 10.000 KM.

Tužilaštvo smatra da je Zubac počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi, jer tokom nasilnih protesta ispred zgrade Predsjedništva BiH 7. februara prošle godine nije pružio traženu pomoć Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.

Tokom suđenja, koje je počelo 25. septembra, tužilac Miroslav Marković izveo je 27 svjedoka, većinom policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, vještaka građevinske struke i uložilo brojne materijalne dokaze.

Advokat Dragiša Jokić smatra da Tužilaštvo nema dokaza da je njegov branjenik počinio nesavjestan rad u službi.

On je, kao jedinog svjedoka odbrane, izveo pomoćnika direktora Sipe Anđelka Hrgića, koji je govorio o načinu rada i nadležnostima ove policijske agencije.

Hrgić je tada naveo da je u istrazi provedenoj nakon protesta Odjeljenje za unutrašnju kontrolu zaključilo da je Sipa postupila po zakonu.

Srna