Дијете жели да усвоји 1356 особа у ФБиХ

djeca12

САРАЈЕВО l У Босни и Херцеговини је још увијек јако мали број дјеце која буду усвојена. Према службеним подацима Министарства рада и социјалне заштите ФБиХ, током 2014. године посвојено је 35 дјеце, пише Вечерњи лист БиХ.

Потенцијални усвојитељи

С друге стране, према непотпуним подацима којима располаже ово министарство у Федерацији Босне и Херцеговине је у 2014. години евидентирано 1356 потенцијалних посвојитеља, а дјеце која испуњавају законом прописане услове за усвајање 46.

Из овог министарства наводе како је Федерално министарство рада и социјалне заштите у 2014. години дало сагласност за заснивање једног посвојења страним држављанима који су сродници дјетета које је посвојено.

Иначе, Породичним законом који је на снази у ФБиХ прописано је како је посвојење посебан облик обитељско-правне заштите дјеце без родитеља или без одговарајуће родитељске зашитите, којим се заснива родитељски, односно сроднички однос. Посвојење се може засновати као непотпуно и потпуно.

“Потпуно се може усвојити дијете до 10. године живота, а непотпуно дијете до навршене 18. године живота. Посвојење се може засновати само ако је у интересу усвојитеља. Дијете може да усвоји само особа која је у животној доби од 25 од 45 година и која је старија од дјетета најмање 18 година. Особе који заједнички усвајају исто дијете могу то учинити и ако само један од њих испуњава наведене услове”, наводи се из ресорног министарства.

Када је ријеч о онима који не могу бити усвојитељи, тада закон јасно каже како усвојити не може особа којој је док траје неспособност одузета родитељско стратељство, којој је ограничена или одузета пословна способност, која не пружа довољно гаранција да ће правилно остваривати родитељску скрб.

Усвојити се не може ни особа за чијег брачног партнера вриједи једна од напријед наведених околности.

Према закону, усвојитељ може бити и страни држављанин, међутим, само у ријетким случајевима ако је посвојење у најбољем интересу дјетета и ако дијете не може бити усвојено у Босни и Херцеговини, али такво усвојење се не може засновати без претходног одобрења федералног органа надлежног за послове социјалне заштите.

Надзор органа старатељства

“За вођење поступка заснивања посвојења надлежан је орган стратељства мјеста пребивалишта, односно боравишта дјетета ако се његово пребивалиште не може утврдити, а то је центар за социјални рад односно општинска служба којој су повјерени ти послови, којој особа која жели да усвоји дијете подноси захтјев за усвојење. У поступку заснивања усвојења дјетета искључена је јавност”, наводе из Министарства.

Додају како орган старатељства, на основи приложених, односно по службеној дужности прибављених доказа, утврђује јесу ли испуњени увјети за заснивање усвајања дјетета прописани законом.

Како би се спријечиле било какве малверзације, прије доношења одлуке о заснивању посвојења, орган стратељства без накнаде смјешта дијете у породицу будућих усвојитеља на период од шест мјесеци.

“За вријеме трајања овог смјештаја дијете ће бити под особним надзором органа старатељства како би се утврдило је ли усвојење у његову најбољем интересу”, закључено је из Министарства рада и социјалне заштите Федерације БиХ.
НН, Вечерњи лист