Dogovoreno formiranje Savjeta ministara

334485_1
SARAJEVO | Četiri mjeseca nakon Opštih izbora, Bosna i Hercergovina dobila je Savjet ministara. Na današnjem sastanku lidera političkih partija dogovorena je raspodjela pozicija u SM BiH.
Tako je Savez za promjene, kojeg čine stranke iz Republike Srpske, dobio Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, zatim Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo bezbijednosti.
Takođe, Savez za promjene će imati i tri zamjenika ministara, i to u ministarstvima civilnih poslova, odbrane i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.
SDA će imati ministre u Ministarstvu civilnih poslova i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, a zamjenika ministara takođe u dva ministarstva – pravde i finansija.
DF je dobio jedno ministarsko mjesto u Ministarstvu prometa i komunikacija, kao i jedno mjesto zamjenika ministra u Ministarstvu odbrane.
Stranke okupljene oko HDZ-a dobile su tri mjesta u Savjetu ministara BiH – Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo pravde, te četiri zamjenika ministra u sljedećim ministarstvima – spoljnih poslova, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, sigurnosti, te prometa i komunikacija.
Nakon formiranja Savjeta ministara BiH, lideri nastavljaju razgovore u vezi sa formiranjem vlasti na nivou FBiH.
Dragan Čović je kazao da se već iduće sedmice očekuju kadrovska rješenja za ove pozicije i formiranje VM-a i Vlade FBiH.
Bosić je nakon sastanka kazao kako smatra da su donesene odluke – uravnotežene.
„Nema više vremena za odlaganje, nadamo se da će nova struktura donijeti promjene, te nešto novo i optimistično za građane BiH“, rekao je Bosić nakon sastanka.
Klix.ba