Доживотна „плата“ мајкама троје дјеце

podgorica

ПОДГОРИЦА I Од 1. јануара 2016. године запослене мајке троје и више дјеце у Црној Гори, које имају 25, односно 15 година радног стажа, примаће доживотну мјесечну накнаду.

Првог дана наредне године на снагу ступају измјене Закона о социјалној и дјечијој заштити које ће обрадовати око пет хиљада жена у Црној Гори.

Мајке троје и више дјеце, са 25, односно 15 година радног стажа, али и незапослене мајке које су на евиденцији Завода за запошљавање најмање 15 година, те родитељи и његоватељи лица са посебним потребама, примаће мјесечну накнаду.

Или накнада или плата

Имајући у виду да ће примјена одредби Закона о социјалној и дјечијој заштити, које се односе на накнаду за жене које су родиле троје и више ђеце, почети од 01. јануара 2016, до тог рока ће се донијети одговарајући подзаконски акт, којим ће се прописати који су докази потребни за остваривање права, јер ће и он почети са примјеном од дана као и одредбе Закона“, казали су из Министарства рада и социјалног старања.

Жена која испуњава услов за накнаду, мораће да се одлучи између накнаде и плате, односно накнаде и пензије. То значи да се не може примати и плата и накнада, односно пензија и накнада. Законом је прописано да један од родитеља-његоватеља, који његује и брине о лицу које је корисник личне инвалиднине, независно од радног и пензијског статуса, има право на новчану накнаду.

„Висина накнаде родитељу-његоватељу лица које је корисник личне инвалиднине износи 193 евра мјесечно. Родитељу-његоватељу који његује и брине о двоје или више ђеце са сметњама у развоју, од којих је најмање једно лице корисник личне инвалиднине или помоћи другог лица, независно од радног и пензијског статуса родитеља његоватеља, припада накнада од 193 евра мјесечно, за свако лице појединачно. Право на накнаду родитељу-његоватељу престаје трајним смјештајем лица – корисника инвалиднине, у јавну установу“, предвиђено је Законом.

Запослене мајке са троје и више дјеце, које имају 25 или 15 година радног стажа, примаће доживотну мјесечну накнаду у износу 70 одсто просјечне нето зараде у Црној Гори у години која претходи оној када је остварено то право. Жене које имају 15 година кумулативног радног стажа и троје и више дјеце примаће накнаду 40 одсто просјечне нето зараде. Просјечна нето зарада у Црној Гори износи 477 евра. То значи да ће мајке са троје и више ђеце примати по 333, односно 193 евра.
Н1