Дужницима забрањено оснивање нових фирми

765-574-207ab0c8ef1e428e503170463ac5f017

БАЊАЛУКА │ Порески обвезнци у Републици Српској који имају неизмирене пореске обавезе или њихова повезана лица више неће моћи регистровати нову фирму док та дуговања не измире. То је предвиђено Законом о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Сроске који је 11. јуна ступио на снагу.

У новом закону је наведено да Пореска управа „неће додијелити јединствени идентификациони број (ЈИБ) правном и физичком лицу у оснивању, чији је оснивач правно или физичко лице или њихова повезана лица која имају доспјеле а неизмирене пореске обавезе“.

Једна од новина је и да ће послодавац убудуће морати да пријави радника најкасније дан прије ступања запосленог на рада, умјесто у року од осам дана од дана заснивања радног односа, како је то било дефинисано Законом који је био у примјени до 10. јуна ове године.

Такође, Пореска управа има могућност и да привремено забрани рад послодавцу који не пријави радника. „Уколико инспектор Пореске управе утврди да послодавац није поднио пријаву за регистрацију запосленог у Јединствени систем обвезника доприноса најкасније један дан прије ступања запосленог на рад, усменим рјешењем послодавцу изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана“, пише у Закону.

Предвиђене су и казне за непријављивање радника у прописаном року које се за правна лица крећу од 10.000 до 30.000 КМ, а за физичка лица уплатиоце доприноса крећу од 3.000 до 9.000 КМ.

Глас Српске