Геодетска управа тужена за 15 милиона

765-574-a5e91bfdbd621d14d7a1a0c6e569dd20

БАЊАЛУКА │ Против Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове води се већи број тужби тешких 15 милиона марака, без затезних камата, а већ је изгубила спор вриједан 3,9 милиона КМ без камата, открили су ревизори који су Управи дали мишљење са резервом за рад у прошлој години.

Међу највећим тужбеним захтјевима који су поднесени против Геодетске управе је тужба „Геоинжењеринга“ из Бањалуке и „Гис софт“ из Брчког „тешка“ 3,9 милиона КМ ради исплате дуга за геодетске радове.

Пресудом Окружног привредног суда Бањалука, из фебруара ове године, Геодетска управа је изгубила овај спор и обавезана је да плати 3,9 милиона КМ са каматом која је достигла главницу. Међутим, Управа је поднијела жалбу на ту пресуду.

Поред овог, значајан износ од Геодетске управе тужбом потражује и Хyпо Алпе Адриа банка ради накнаде штете због раскида уговора о куповини пословног простора од фирме „Тргопродаја“ из Приједора вриједности 4,5 милиона КМ.

Међу значајнијим споровима који се воде против Управе још су тужба фирме „Плантс  Инц БиХ“ тешка 2,5 милиона КМ те тужба Владимира Војиновића од два милиона марака.

Управу су у више наврати тужили и радници и ти спорови се још увијек воде пред судовима.

Геодетска управа се у одређеном броју спорова јавља и као тужилац, а највећи износи односе се на тужбу против „Тргопродаје“ из Приједора ради раскида уговора о куповини пословног простора и враћања датог аванса од 1,5 милиона марака. Други спор односи се на противтужбу пртив фриме „Дигит“ у износу од 473.330 КМ.

 

Запошљавали без конкурса, волонтерима исплаћивали накнаде

 

Ревизори су утврдили и да је Геодетска управа лани запошљавала раднике на одређено вријеме на период дужи од шест мјесеци и то без конкурса.

„У Управи су на крају прошле године била запослена 24 извршиоца којима су уговори о раду на одређено вријеме продужавани дуже од двије године што није у складу са законом“, навели су ревизори.

Истакли су и да евиденције о присуству на послу нису усаглашене са платним листама односно радним сатима.

Такође, Управа је у току прошле године закључивала и уговоре са волонтерима којима је давала накнаде за волонтирање чиме је кршила закон. Накнаде волонтерима кретале су се од 489 КМ бруто по рјешењу Владе РС до 30 % просјечне нето плате у Републици Српској.

Крајем децембра прошле године директор Управе је донио одлуку којом је дефинисано да ће се волонретима плаћати само накнада за превоз и топли оброк у „просјечној висини од 90 КМ мјесечно“.

 

Службене аутомобиле користили за долазак и одлазак с посла

 

Поред тога, навели су и да Наредба директора Геодетске управе из 2014. године, којом је дефинисано да он може одобрити употребу службеног аутомобила код доласка на посао и одласка с посла, није у складу са закључком Владе Републике Српске из 2011. године којим је забрањена употреба службених возила ван радног времена.

У извјештају је истакнуто и да је директор 8. јуна ове године донио Наредбу о измјени наредбе којом се ова одредба брише.

Ревизори су утврдили да је Управа стварала и веће обавезе од расположивих средстава као и да је кршила Закон о јавним набавкама.

„У отвореном поступку набавке услуга одржавања перманентних станица глобалног сателитског навигационог система прихваћена је понуда и закључен уговор са јединим квалификованим понуђачем чија је цијена понуде за 16 одсто већа од планираног износа за ову набавку. Због тога је поступак набавке требао бити поништен, али то није учињено“, додаје се у извјештају.

Геодетска управа је у прошлој години за рекламу и пропаганду потрошила 273.680 КМ.

 

Капитал