HET: Neće biti poplava i izlivanja Trebišnjice

jaz
TREBINJE | Iako kiša već nekoliko dana intenzivno pada na području Trebinja kao i cijele regije, nema bojazni od poplava nizvodno od grada i uz obalu, jer akumulacija Bileća može da primi dodatne, veće količine vode, izjavio je za Radio Trebinje izvršni direktor za upravljanje sistemom u Hidroelektranama na Trebišnjici Blagota Marković.
Prema njegovim riječima protok vode kroz grad 95 kubnih metara u sekundi i da nisu ugrožena priobalna područja nizvodno od grada.
Četrdeset pet metara kubnih se ispušta kroz agregat a 50 metara kubnih kroz temeljne ispuste i stanje u akumulacijama je stabilno i omogužava stabilan rad sistema prema očekivanim dotocima“ ističe Marković
“Proizvodnja u HET-u biće prilagođena potrebama sistema i hidrološkim prilikama”, dodao je Marković i istakao da je proizvodnja stabilna.
Marković kaže da se situacija prati i da će režimi ispuštanja vode biti mijenjani u skladu sa ostvarenim padavinama i dotocima u akumulaciji.
R.M.