Hrvatska „izbrisala“ skoro 300.000 ljudi

5291_1
ZAGRAB | Hrvatska je sa evidencije o prebivalištu izbrisala 257.231 osobu, a srpska udruženja koja okupljaju izbegle iz ove zemlje tvrde da je od tog broja 95 odsto Srba!
Oni ističu da nije sporno da Hrvatska sistemski uredi ovo pitanje, zbog takozvanih fiktivnih glasača koji prebivalište prijavljuju samo da bi ostvarili glasačko pravo tokom izbora, ali navode da su Srbi najviše oštećeni ovim procesom, te da im se mora omogućiti da ponovo prijave prebivalište bez ikakvog uslovljavanja!
– Građani koji su na dan 29. decembra 2012. imali ličnu kartu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana, te građani koji je nikada nisu zatražili, kao i oni koji su imali prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese s kućnim brojem nula ili bb), morali su najkasnije do 29. decembra 2014. policijskoj upravi ili stanici ponovo prijaviti prebivalište i zatražiti ličnu kartu. Oni koji nisu ispunili ovu obavezu odjavljeni su na osnovu Zakona o prebivalištu. Ukupno je iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu odjavljeno 257.231 osoba – saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.
Predsednik Koalicije udruženja izbeglica u Srbiji, Miodrag Linta, siguran je da su ogromna većina odjavljenih Srbi.
– To su osobe koje nemaju važeću hrvatsku ličnu kartu, jer su do rata imali onu iz SFRJ. Zatim, tu su oni koji su bili maloletni do početka rata, a treća kategorija su ljudi koji su vadili ličnu kartu, ali im je adresa bila bez kućnog broja. U poslednjoj grupi su oni koji su prijavljivali prebivalište na mestu srušene kuće, što je do 2012. godine Hrvatima odgovaralo, jer su prividno prikazivali masovan povratak. Radi se o oko 20.000 porodica – rekao je Linta.
On podvlači da Srbi insistiraju na tri ključna zahteva.
– Tražimo da Hrvatska omogući da svako ponovo prijavi prebivalište i izvadi ličnu kartu, ali da se ne traži boravak na toj adresi od 20 dana, jer mi nemamo objektivne uslove da tu živimo, kad su nam kuće srušene. Nakon toga, zahtevamo da nam se omogući prijava privremenog odlaska na pet godina, zbog posla, školovanja ili bolesti – precizirao je Linta.
Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“, ističe da se radi o veoma komplikovanoj priči, kao i da je teško proceniti koliko je Srba od ukupno skinutih sa evidencije, ali potvrđuje da ih je, nesporno, vrlo mnogo.
– Među njima ima i onih koji su se sami odjavili, jer su se plašili kazni ukoliko policija utvrdi da ne žive na navedenoj adresi. Druga kategorija su oni koji nisu ništa preduzeli, među kojima sam i ja, jer znamo da tamo imamo prebivalište, s obzirom na to da smo tamo rođeni, a onda nasilno oterani. Nama je to bilo domicilno prebivalište, a sada nam ga oduzimaju – rekao je Štrbac.
On je istakao i da je sve pozivao da se ne odjavljuju dobrovoljno, jer na taj način nisu ni otišli iz Hrvatske.
– Ipak, ima mnogo onih koji su uradili suprotno. Neki su čak vršili pritisak na njih da to urade, što je politički potpuno pogrešno – dodao je Štrbac.

Press.ba