Internet portal radiotrebinje.com

Sjedište redakcije

Kralja Petra Prvog Oslobodioca 34
89101 Trebinje
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel/faks: +387 (59) 260 348 (direktor)
Tel: +387 (59) 260 248 (redakcija)

Elektronske adrese:

[email protected]
[email protected]

Direktor

Manojlo Ćuk

Odgovorni urednik programa

Portal radiotrebinje.com

Milenko Ignjatić, novinar
Rade Savić, novinar
Dejana Matović, novinar

Radio Trebinje

Vlatka Musić, odgovorni urednik
Dubravka Čolović, zamjenik odgovornog urednika
Ratomir Mijanović, novinar
Daliborka Radanović, novinar
Sunčica Pešić, novinar

Anica Skočajić, novinar