Juriš na dvorsko blago Karađorđevića

334559_1

NIKŠIĆ l Lovci na zlato ponovo prevrću zemlju po nikšićkom polju! U mestu Riđani nedaleko od grada ovih dana u podnožju glavice na kojoj se uzdiže crkva Svetog Nikole osvanula je rupa dubine dva i širine tri metra, za koju se pretpostavlja da je delo tragača za dragocenim metalom!
Pre 74 godine ono je posejano po ovom kraju, i evo posle toliko vremena još ima onih koji veruju da se po livadama nikšićkog polja skrivaju poluge ili zlatnici sa likom Napoleona.
– Dolazili su neki ljudi i pričali o zlatu, ali niko od nas tome nije pridavao važnost. Bilo je tragača u prošlosti koji se nisu mnogo ovajdili. Možda je nekome deda pred kraj života otvorio dušu i rekao gde je zakopano zlato – pričaju meštani.
Da bi voleo da mu parohija „leži“ na zlatnim polugama priznaje i ovdašnji paroh Zdravko Đurović.
– Ova rupa je verovatno iskopana noću, jer bismo kopače videli da se to dešavalo preko dana. Poznata mi je priča o blagu kraljevske vlade Jugoslavije, ali od tada do danas je prošlo mnogo vremena i teško je pomisliti da bi neku od poluga još sakrivala ova livada – kaže otac Zdravko.
Nikšićka drama dogodila se polovinom aprila 1941. godine uoči rasula Jugoslavije i okupacije. Sa ovdašnjeg aerodroma Kapino Polje zemlju su prvi napustili mladi kralj Petar Drugi Karađorđević i članovi njegove vlade. Spasavajući glave iza njih je ostalo nezbrinuto silno državno i dvorsko blago. Nikada do kraja nije rasvetljeno gde su sve završili silni novac, zlato, strane valute, obveznice, akcije, obligacije i kreditna pisma privatnih lica Kraljevine Jugoslavije koji su tih dana krenuli iz Beograda u konvoju od 57 kamiona ka Nikšiću i Mostaru prevozeći 204 sanduka sa 10,2 tone zlata!
Hroničari su zapisali da je po naređenju pukovnika Petra Vukčevića 88 sanduka sa zlatom komisijski predato načelniku nikšićkog sreza, dok je vazduhoplovni brigadni đeneral Borivoje Mirković dobio naređenje da 15. aprila avionima za Grčku evakuiše 204 sanduka na Kapino Polje. Đeneral je službeno primio 10.200 kilograma zlata, 166 sanduka sa zlatnim kovanim novcem (8.300 kilograma) i 38 sanduka sa zlatnim polugama teškim 1.900 kg.
Kralj Petar stigao je 13. aprila u manastir Ostrog, koji je bio predviđen kao njegovo sigurno sklonište i sklonište vrhovne komande. Sa njim su stigli i ministri, đenerali, ađutanti. Dva dana kasnije, kralj je sa pratnjom napustio zemlju i avionom „savoja marketi CM 79“ poleteo za Atinu. Istog dana u tri tromotorna bombardera emigrirao je ostatak kraljevske vlade noseći još 282 kilograma zlata.

PROKLETSTVO IZ PEĆINE

Blago koje nije moglo da se transportuje završeno je u pećini brda Trebjesa kod Nikšića. Tako se deo novca neočekivano našao kod naroda. Novčanice su kratko bile u opticaju, a njima su meštani počeli da grade nove kuću, u gradu i okolini. Italijanski okupator je potom doneo naredbu da se sav jugoslovenski novac žigoše, dok je dinar uz liru ostao u opticaju. Mnogi Nikšićani su se dočepali zlatnika sa likom Napoleona. Ta otimačina nije im bila srećna, usledile su brojne lične i porodične tragedije, a posledice nose i njihovi današnji potomci.

Novosti