Kao i Indiji: Krave preplavile Sutomore

335220_1
SUTOMORE | Napuštena stoka, bez čuvara, širom Sutomora obara kontejnere i ulazi u dvorišta u potrazi za hranom.

Krave, bikovi i konji koji slobodno i bez ikakve kontrole vlasnika šetaju po ulicama, ugrožavajući i bezbednost u saobraćaju i komunalnu higijenu, nije to slika iz Indije, gde se krava smatra svetom životinjom, pa je zato niko ne dira, već iz Sutomora.

Nebrojena goveda su sutomorske kontejnere pretvorila u ispasišta, a konji galopiraju uzduž i popreko Spičanskog polja. Ovih dana problem je eskalirao u naselju Bjelila-Haj-Nehaj.

– To je postao teror preko čitavog dana. Od stoke se ne može živeti. Bikovi, krave i konji neometano upadaju u dvorišta, bašte, uništavaju voćke i zasade povrća, uništavaju živu ogradu i fasade kuća. Užasna je situacija, a komunalna policija, iako prijavljujemo, ništa ne radi da nas spasi – kaže Netko Sinanović, koji živi u Haj-Nehaju.

Pošto su prozivke meštana povodom ovog problema upućene i na JP Komunalne delatnosti, iz ovog preduzeća kažu da se komunalci redovnim obilaskom terena suočavaju sa velikom nesavesnošću građana, kao i sa vrlo izraženim problemom lutajuće i odbegle stoke u Sutomoru.

– Na jednoj od fotografija sa terena u Sutomoru se jasno vidi na „minđuši“ koji je registarski broj grla, na osnovu kojeg se može ustanoviti čije je vlasništvo, i skrenuti pažnju vlasniku ili ga prinuditi da stoku napasa na području van urbane zone. Ostajemo u nadi da će se probuditi savest kod vlasnika stočnih grla i da će poštovati Odluku o komunalnom uređenju grada i svoja stada držati van područja koja su zabranjena tom Odlukom – rekla je Nedeljka Orlandić, generalni direktor JP „Komunalne delatnosti“.

Oko ovog problema su se oglasili i iz nevladinog sektora. Predsednik NVO “INFO sport CG” – Bar, mr Miodrag Banović, kazao je kako je neophodno da građani imaju izgrađenu kulturu odnosa prema životnoj sredini, a samim tim preventivno deluju protiv zaraza koje mogu proizaći iz ovakvih nečistoća.

Otpad
U „Komunalnim delatnostima“ kažu da dva puta dnevno prazne kontejnere, ali da nesavesni građani odlažu i ostale vrste otpada, pa i zeleni otpad iz svojih dvorišta na trotoarima.

Rešenja vlasnicima
Iz Komunalne policije su nam rekli da su svim vlasnicima stoke poslali rešenja da uklone svoja grla iz grada, a da se od veterinarske uprave tražilo da dostavi spisak vlasnika stoke sa podacima.

Blic